Rändnäitus „Eesti riigipead“ Eesti koolidele

EMS soovib 100 Eesti koolile kinkida koguteose „Eesti Muinsuskaitse Selts 25“ ja tutvustada koolidele Eesti riigi ajalugu rändnäituse „Eesti riigipead" kaudu.

Eesti Muinsuskaitse Selts, mis asutati 1987, etendas väga olulist osa Eesti iseseisvuse taastamisel. Koguteos „Eesti Muinsuskaitse Selts 25“ kirjeldab EMS tegevust 25 aasta vältel – okupatsiooniaja lõpust tänapäevani. Soovime meie lähiajalugu noortele paremini tutvustada ja kinkida 100 koolile mahuka teatmeteose.
Rändnäitus „Eesti riigipead“ kujutab Eesti riigi juhtide saatust alates haridustee algusest külakoolides kuni riigivanema ametini. Näitusel on väljas Eesti riigi juhte kujutavad figuurid eesti- ja ingliskeelsete tekstide ja fotodega. Eesti riigi juhte ei tunta just kuigi hästi ja näitus aitab täita lünka Eesti lähiajaloo tundmisel alates 1918. aastast. Riigipeade saatus peegeldab hästi kogu rahva saatust: 5 riigipead olid sunnitud tegutsema paguluses, nõukogude okupatsioonivõim hukkas 4, vangistuses suri 5, 1 sooritas enne vahistamist enesetapu. Tänaseni ei ole teada 2 riigipea saatus pärast arreteerimist, 8 riigipea haua asukoht on teadmata.
Näitusega käib kaasas ka väljapanek riigipeade kohta ja nende poolt kirjutatud raamatutest ning Eesti Posti 2008. aastal alustatud postmargiseeria Eesti riigipeadest. EMS juhatuse liikmed on valmis näitust kohapeal tutvustama, soovi korral viivad läbi mälumängu või viktoriini või teemakohase ajalootunni.
Soovime raamatud kinkida koolidele mais 2018, näitus ringleb Eesti eri paigus kuni veebruarini 2020.

Jaanuar – märts 2018 – teavitusmaterjalide ettevalmistamine, trükk Aprill – kingituse avamisüritus, laiem kampaania koolides, välisesindustes, ministeeriumides Aprill-mai – 100 koolile raamatu „Eesti Muinsuskaitse Selts 25“ kinkimine Aprill 2018 – veebruar 2020 – näituse „Eesti riigivanemad“ eksponeerimine koolides, rahvamajades, raamatukogudes

EMS taotleb rahastust KÜSKilt, et aidata raamatud koolideni toimetada ja rändnäitus ringlema üle Eesti. Teretulnud on abi ka teavitamiseks sotsiaalmeedia võrgustikes, mida kasutavad koolinoored.

Algataja

Eesti Muinsuskaitse Selts

Eesti Muinsuskaitse Selts on katusorganisatsioon üle Eesti tegutsevatele seltsidele, erialaorganisatsioonidele ja üksikisikutele. Asutatud 1987 on EMS üks vanimaid järjepidevalt tegutsevaid kodanikuühendusi Eestis. EMS eesmärgiks on ajaloomälu hoidmine, kultuuripärandi tutvustamine ja säilitamine.