Raplamaa autoorienteerumine

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga viiakse kahel järjestikusel aastal Raplamaal läbi autoorienteerumine, mis kingib Eestile elutervemad ja teadlikumad inimesed.

Autoorienteerumise eesmärk on parandada inimeste teadlikkust liiklusreeglitest, ohutust liiklemisest, esmaabist ja raudteeohutusest. Autoorienteerumine viiakse läbi Raplamaal Rapla linnas ja selle läbiümbruses. Osalema oodatakse 4 liikmelisi võistkondi. Võistkonna ühel liikmel peab olema vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus ja võistkonna peale kasutada tehniliselt korras auto. Võistkonnad võivad olla moodustatud perekonnast ja/või sõpruskonnast, vanuselist piirangut võistkondadele ei kehtestata. Projekt on jätkusuutlik ja toimub kahel järjestikusel aastal. Autoorienteerumise korraldamisse (ülesannete punktid) proovitakse kaasata mitmeid kohalikke ettevõtteid ja asutusi.
Läbi erinevate liiklussituatsioonide lahendamise paraneb liikluskultuur ja Eesti saab juurde elutervemad ja teadlikumad inimesed. Samuti saab mõnusalt ja aktiivselt veeta aega koos perekonna ja sõpradega.

Otsime asutusi ja ettevõtteid, kes aitaksid kaasa auhindade ja ülesannete väljapanekuga.

Algataja

Triin Tähtla

Politsei-ja Piirivalveamet on Eesti suurim riigiasutus. Siseturvalisuse nimel töötab seal ca 5000 inimest. Triin Tähtla on Rapla politseijaoskonna noorsoopolitseinik.