Registreerumine väliseesti noorte suvel Eestis toimuvatesse keele- ja kultuurilaagritesse

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul kutsub Integratsiooni Sihtasutus tavapärasest rohkem 13-18aastasu väliseesti noori Eestis toimuvatesse keele- ja kultuurilaagritesse.

EST

Keelelaagrites õpivad 13-18aastased Eesti päritolu ning teistes riikides elavad noored eesti keelt, suhtlevad laagrikeskkonnas eestlastest eakaaslastega ning õpivad paremini tundma Eesti kultuurikeskkonda. Käiakse ekskursioonidel, tehakse sporti ning tutvutakse Eesti vaatamisväärsustega. Laagrite korraldajad soovivad, et välismaal elavad eesti lapsed tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega.

2018. aastal on planeeritud viis laagrivahetust:
I vahetus – 25. juuni – 5. juuli – Venevere Puhkeküla
II vahetus – 9. – 19. juuli – Venevere Puhkeküla
III vahetus – 23. juuli – 2. august – Venevere Puhkeküla
IV vahetus – 24. juuli – 3. august – Sammuli Puhkeküla
V vahetus – 6. – 16. august – Venevere Puhkeküla

Oma keeleoskust arvesse võttes soovitame noortel valida vahetusi nii, et algajad tuleksid I ja III vahetusse, keskmise keeleoskusega noored peaksid valima II ja IV vahetuse vahel ning keelt valdavad ehk keeleoskajad noored valima V vahetuse.

Laagrivahetused viiakse läbi Eestimaa looduskauneis paikades Viljandimaal Venevere Puhkekülas http://venevere.ee ja Sammuli Puhkekülas www.sammuli.ee.

Lastevanematel on võimalik oma lapsi eesti keele- ja kultuurilaagrisse registreerida Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel kuni 31. märtsini 2018. aastal SIIN: https://www.integratsioon.ee/keelelaagrisse-reg2018

Sihtasutus teatab noore vastuvõtust keelelaagrisse e-posti teel 15. aprilliks 2018.

Eesti keele- ja kultuurilaagreid eesti päritolu noortele toetab kultuuriministeerium ja haridus- ja teadusministeerium „Rahvuskaaslaste programm 2014–2020“ ning Riigikantselei EV100 projekti raames.

Lisainfo:
Jana Tondi, Integratsiooni Sihtasutuse keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
Tel.+ 372 659 9069
E-post: jana.tondi@integratsioon.ee

Korraldaja

Agnes Aaslaid

Integratsiooni Sihtasutuse kommunikatsioonijuht