Reval Etno rahvusvahelise muusikalaagri kingitus Eestile: 100 minutit muusikat

Reval Etno 2018. a suvelaagri ligi poolsada Eestiga seotud osalejat-õpetajat soovivad sünnipäeva-aastal minikontserttuuril Lõuna-Eestis kinkida Eestile 100 minutit muusikat.

EV juubeliaastal toimub esimene rahvusvaheline noorte muusikalaager Reval Etno, kus osalemas nii noori, kelle kodu asub Eestis, kui ka eesti taustaga noori peredest piiri tagant.

Suvises muusikalaagris soovime üheskoos uurida ja avastada minevikku ja juuri, kuid olla ka innovatiivsed ja tänapäevased. Pärimusmuusika on ju elav protsess, mida ei saa suunata ega sundida, kuid oleks kahju, kui kaduma läheks üks selle suurimaid väärtusi – sajandeid kujunenud kultuuriline mitmekesisus. Seda mitmekesisust uurimegi suvises Reval Etno laagris ja teeme seda rõõmu ning lustiga.  Ka igal inimesel endal on oma pärimus, iga inimene siin maailmas on ainulaadne.

Laagritöös soovime anda lastele ja noortele sõnumi, et eestlased, hoides oma kultuuripärandit, saame olla globaalsel tasandil – ka siis, kui kodu asub hoopis riigipiiri taga. Eesti riigina võib ju näida väike, kuid kui hoiame ja kanname maailmas edasi meie kultuuri, on Eesti määramatut suur!

Reval Etno 2018. a suvelaagrisse, mis toimub 15.–21. juulil Rõuges, on eesti juurtega noori nii Lõuna-Eesti metsade vahelt, Eesti suurlinnadest kui ka mitmetelt maadelt ühiseks musitseerimiseks ja Eesti kultuuri (taas)avastamiseks kokku tulemas ligi poolsada! Minikontserttuuril ühiselt musitseerides soovime sünnipäeva-aastal Eestile kinkida 100 minutit muusikat!

Reval Etno 2018. a suvelaager, mis toimub 15.–21. juulil Rõuges, lõpeb rändava minifestivaliga, toimuvad suurejoonelised kontserdid, kus astuvad üles kõik laagris osalenud noored muusikud, laagris tekkinud uued koosseisud ja kõik laagri õpetajad. Kontserdid 2018. a suvelaagris on plaanis - Võru linnas - Sänna Kultuurimõisas - Roosiku šokolaadivabrikus Võrumaal Kulminatsioonina läheme 20. juulil kontserdiga Setumaale külla Jalmar Vabarnale ehk Treski küüni. Spontaanseid esinemisi võib tulla aga veel, sest rõõmu muusitseerimisest noored vaka all ei hoia!

Abiks on nii rahalised toetused kui ka kontsertide info levitamine ning neil osalemine publikuna. Vt lisa: www.revalfolk.ee/etno-tegevuskava

Algataja

Liia R

MTÜ Reval Folk asutati 2017. aasta sügisel. Kodanikualgatuse korras sündinud kontsertide sarjas tehakse koostööd Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika erialaga. Reval Folk kontserdisarja eesmärk on tuua pärimusmuusika ja sellel põhinev autorilooming Tallinnasse. Soovime kasvatada huvi pärimusmuusika eriala omandamise vastu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, et tagada kultuuri jätkusuutlikkus ning professionaalne praktiseerimine. Meie plaan on korraldada aastaringseid õpitubasid, saada suviti kokku Rõuge vallas toimuvas etnolaagris ning pakkuda kontserdivõimalusi ka mujal Eestis – nii on pärimusmuusika haaratud rohkem igapäevaellu. Soovime ärgitada noori õppima pärimusmuusikat kõrgel tasemel ning selleks on suurepärane võimalus ka pealinnas, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Reval Etno rahvusvaheline laste ja noorte muusikalaager on ettevõtmine, mis on välja kasvanud kahel varasemal suvel Rõuges alguse saanud Eesti Laste ETNO laagrist. Ehkki laagri nimi on sellest aastast muutunud, oleme lastele ja noortele suvist kokkusaamist korraldades alles alles jätnud peamise – võimaluse tunda ühisest musitseerimisest rõõmu vabana hirmudest ning seda sõltumata varasemast pillimängukogemusest või kodupaigast, sest igal inimesel on oma pärimus, iga inimene siin maailmas on ainulaadne! Rahvusvahelises laste- ja noorte muusikalaagris Reval Etno tegeleme muusikarõõmu loomise ja hoidmisega – seda läbi omaloomingu ning eesti ja muude maade rahvamuusika. Iga osaleja saab tunda ennast võrdselt olulistena sõltumata oskustest, east ja varasemast taustast ning on pidevalt kaasatud õppeprotsessi. Iga positiivne elamus tekitab baasi uute positiivsete elamuste tekkimiseks. See ongi meie laagri üks kandvatest ideedest! Reval Etno 2018. a muusikalaagris osalejad kingivad Eesti Vabariigile 100 minutit muusikat!