Ristiku Põhikooli õpilaste kingitused Eesti Vabariigile

Iga Ristiku Põhikooli klass teeb Eesti Vabariigile sünnipäevakingi. Iga klass valib ühiselt tegevuse, millega vääriliselt tähistada Eesti riigi 100. aastapäeva täitumist.

Ristiku Põhikooli klasside kingitused: 1.klass - küpsisetort 100 küpsisest, laste õnnesoovidest köidetakse kokku joonistuste raamat. 1.vk, 2.vk ja 2.klass - teema „Eesti pealinn Tallinn“. Tutvutakse Tallinna ajalooga, riigi juhtimisega ja külastatakse Toompead, Kadriorgu jne. 3.vk - püüavad olla väärikad Eesti kodanikud. 4.b - iga laps kirjutab luuletuse ja/või loo Eestimaast. Tööd vormistatakse ühiseks raamatuks. 4.vk - koovad ühiselt väikestel kangastelgedel lapikesed, millest tuleb kokku väike vaip või linik. 5.a - toetavad loomade varjupaika. 5.vk - õpilased ja vanemad kirjutavad ühise luuletuse „Eesti 100“. 6.a - koostavad ühise plakati "100 fakti Eesti kohta“. 6.b - õpilased kirjutavad Eesti loodusest haikusid ja esitlevad neid kooli kodulehel. 6.vk - koos peredega viiakse läbi temaatiline klassihommik. 7.b - lähevad metsa istutama. 7.vk - külastavad Eesti Vabaõhumuuseumis vanaaegset koolitundi ning osalevad kaltsuvaiba kudumise projektis „Koome end ajalukku“. 8.b - külastavad Okupatsioonide muuseumi ja koostavad virtuaalse tervituskaardi. 8.vk - meisterdavad kangast lendavad taldrikud ning proovivad 24. veebruariks saada klassi peale kokku vähemalt 100 viit! 9.klass – pööravad tähelepanu Oskar Lutsu ümmargusele sünniaastapäevale ning tutvustavad nooremale kooliastmele näidendiga Eesti kirjandusklassikat. 9.vk - korraldavad kaasõpilastele temaatilise disko ning plaanivad korrastada Põhja-Tallinna parke ja aidata abivajajaid.

Tegevused viiakse ellu 2017/2018. õppeaasta jooksul.

Algataja

Ristiku Põhikool

Ristiku Põhikool on munitsipaalkool. Kool asub Põhja-Tallinna piirkonnas ja teenindab Tallinna linna õpilasi. Koolis õpivad hariduslike erivajadustega õpilased, kes suudavad omandada põhihariduse Põhikooli riikliku õppekava alusel. Põhikoolina anname õpilastele nende võimetele vastavad teadmised, oskused ja pädevused ning kujundame väärtushoiakud ja käitumisnormid. Selleks rakendame vajalikke tugisüsteeme ja diferentseeritud õpetamist. Kvalifitseeritud kollektiivi ühistöö loob eeldused laste toimetulekuks edaspidises elus vastavalt igaühe soovidele ja võimetele.