"Rõõmsalt tere!" - teremängude, - salmide ja -laulude kogumik

Eesti 100. sünnipäevaks valminud kogumik "Rõõmsalt tere!" toetab lastes viisakuse kasvatamist ja rahvusväärikuse kujundamist.

Pärnu lasteaiaõpetajate Hea Alguse ühenduse aktiiv  arutas ümarlaual laste kasvatamise ja õpetamisega seonduvat (sept. 2017). Murekohana toodi välja, et lastel (ka osadel vanematel) on probleeme tervitamisega. Ühes 5- aastaste laste rühmas läbi viidud seire näitas, et esimesena tervitas täiskasvanut ainult 49% lastest. Otsustati koguda teremänge, -laule, - laulumänge, käe- ja näpumänge, et koostada abimaterjal lasteaiaõpetajale väärtuskasvatuseks ja üleriigilise tereliikumise toetamiseks. Pärnu lasteaednikud tulid ideega kaasa. Koguti erinevatest allikatest leitut ja 24 pedagoogi, 1 lapsevanem ja 1 üliõpilane  esitas ka omaloomingut. Seoses Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaga otsustati kokku panna kogumik. Käsikirja koostasid  Pärnu Lasteaed Päikesejänku pedagoogid ja illustreerisid sama lasteaia mudilased. 40 leheküljelise kogumiku "Rõõmsalt tere!" mängulist  materjali kasutati süsteemselt Päikesejänkus ja tulemus on rõõmustav. Oleme saanud tunduvalt rohkeim rõõmsaid teresid lastelt iga päev ja näeme mõju ka lastevanematele. 

Meie kogumik "Rõõmsalt tere!" on kingitus Eesti Vabariik 100 sünnipäevaks, et igast lapsest kasvaks viisakas ja väärikas kodanik oma kodumaale.  

 

Finantseerimistoetust trükkimiseks ja levitamiseks

Algataja

Maret Põlluste

Olen Pärnu Lasteaed Päikesejänku õppealajuhataja, Pärnu lasteaiaõpetajate ühenduse Hea Algus juht.