Rõõmus ja kraps, Lipa küla laps :)

Soovime kinkida Eestile väikese kogukonnatäie rõõmsaid, aktiivseid ja eluterve mõtlemisega kodanikke, kes maaelu väärtustades suudavad luua väärikat elukeskkonda järeltulevatele põlvedele.

Kingituse eesmärk on luua väikse kogukonna lastele kaasaegne turvaline ja atraktiivne koos käimise paik, mis ergastab küla laste ja noorte omavahelist suhtlemist ja läbikäimist, toetab sotsiaalsete ja füüsiliste oskuste arengut ning soodustab elanike püsimist maapiirkonnas.
Kuna piirkond on hajusalt asustatud, siis keskuses olev atraktiivne tegevusväljak ja kokkusaamise koht rikastab füüsilist maakeskkonda ja töötab magnetina, mis samal ajal suurendab füüsilist aktiivsust (lisaks atraktsioonil ronimisele sõidavad suuremad lapsed keskusesse rattaga või käivad jala), arendab verbaalseid võimeid, loob omavahelisi kontakte ning ühendab kogukonna lapsi ja noori, millest kujundatakse uus traditsioon.
Väiksemad lapsed külastavad platsi koos vanematega, mis annab komakorda tõuke terve kogukonna läbikäimisele ja teineteise tundmisele, samas suurendab lapse ja vanema ühist ajaveetmist.
Kogukond on veendumusel, et ka maalapsed väärivad kaasaegseid võimalusi vaba aja veetmiseks ja seeläbi kasvatame eluterve mõtlemisega suhtlemisaldid kodaniku, kes oskavad hinnata maaelu, ühist ettevõtmist ning viivad elu väikestes kogukondades edasi.
Aktiivsed ja rõõmsad lapsed on Eesti tulevik!

Algataja

MTÜ Lipa Küla

MTÜ Lipa Küla tegutsemise eesmärgiks on luua kultuuri-, haridus-, majandus- ja sotsiaalelu arengut ja traditsioone alalhoidev, toetav, innustav, elavdav, kujundav, suunav ning tagav külakogukond. Organisatsioon tugevdab kohaliku kogukonna ühtekuuluvustunnet, elavdab omavahelist koostööd ja vastastikust abistamist, viib läbi meelelahutus- ja kultuuriüritusi, leiab uusi vaba aja veetmise võimalusi ning seeläbi kaasab külaellu lapsi ja noori.