„Saame tuttavaks!“

T. G. Shevtshenko nimeline Lääne-Virumaa Ukraina Kultuuri Pühapäevakool (Tapa linn) viib Eesti üldhariduskoolides õppuritele läbi ukraina traditsioonide ja kultuuri avatud tunde.

Ukrainlased on teine rahvusvähemus Eestis ja väga suure kultuuri ja traditsioonidega. EV100 kingitusena tahame tutvustada Eesti õpilastele Ukraina kultuuri ja näidata traditsioonilisi rahvarõivaid. Seda tutvustamist plaanime läbi viia meistriklassina, kus õpetame tegema rahvusliku nukku „motanok“, mängulist tantsu ja laulu ukraina keeles ning ukraina traditsioonilise toidu – vareenikute – valmistamist ja söömist. Sündmus kestab ligikaudu 4 tundi. Seda on võimalik ka jaotada eraldi meistriklassideks. Eesti noored saavad palju teada rahvuse traditsioonidest ja nende elust, kellega nad elavad ühes riigis.

Jaanuaris toimub ettavalmistus, veebruaris Kadrina keskkoolis sündmuse läbiviimine, märtsis Tapa gümnaasiumis sündmuse läbiviimine, aprillis Jäneda koolis sündmuse läbiviimine, mais Rakvere põhikoolis sündmuse läbiviimine, oktoobris Rakvere gümnaasiumis sündmuse läbiviimine, novembris Rakvere reaalgümnaasiumis sündmuse läbiviimine, detsembris kokkuvõtete tegemine.

Finantstoetust transpordile ja meistriklassi läbiviimiseks vajalikud vahendid (toiduained ja nuku valmistamiseks õmblusvahendid).

Algataja

MTÜ Loominguline Ühendus "Koit"

MTÜ Loominguline Ühendus "Koit" tähistab sellel 2017 aastal 15-aastast juubelit. Peamine ülesanne MTÜ Loominguline Ühendus "Koit" – on ühendada Ukraina seltsid Lääne - Virumaal ja tutvustada kõikidele eesti elanikele ukraina kultuuri ja kunsti. Pideva ja järjekindla töö eest on antud MTÜ Loominguline Ühendus "Koit" loojatele Ukraina Presidendi käest autiitel "Ukraina kultuuri teeneline töötaja" (kui välismaal asuvale ukrainlasele). MTÜ Loominguline Ühendus "Koit" on loonud Ukraina pühapäevakooli, kunstilised kollektiivid. MTÜ Loominguline Ühendus "Koit" organiseeris Tapal Lääne - Virumaa Ukraina Kultuurikeskus. MTÜ Loominguline Ühendus "Koit" отмечает в этом 2017 году 15-летний юбилей. Основная задача MTÜ Loominguline Ühendus "Koit" - объединение украинской диаспоры в Lääne - Virumaa и ознакомление всех жителей Эстонии с традициями, культурой и искусством украинского народа. За постоянную и последовательную работу в этом направлении руководителю MTÜ Loominguline Ühendus "Koit" (как зарубежному украинцу) Президентом Украины было присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Украины". При MTÜ Loominguline Ühendus "Koit" действуют Воскресная школа украинской культуры, творческие коллективы. MTÜ Loominguline Ühendus "Koit" организовало в г. Тапа Lääne - Virumaa Ukraina Kultuurikeskus.