"Sada paplit" näitustesarja 4. üritus Alexei Gordini näitus “Veider tunne”

Tanel Randeri projekti "Sada paplit" 4. üritus - Alexei Gordini näitus "Veider tunne"

Alexei Gordin oma näitusest:

"Stanisław Lem kirjutab oma satiirilises essees “Kultuur kui viga”, et “inimühiskond loob oma kultuuri ainult vigade, ebaõnnestunud katsete, valetõlgenduste ja arusaamatuste kaudu. Inimesed, kes kavatsevad teha üht asja, teevad tegelikult midagi täiesti erinevat; püüdes põhjalikult mõista nähtuste mehhanismi, tõlgendavad nad seda valesti”. 1971. aastal kirjutatud tekst on autori poolt määratletud kui “irooniline”, kuid seda arusaama kultuurist ja kunstist kui veast võin ma kõrvutada oma tööde tegelastega. Galeriide, muuseumide, avamispidude esteetika on nende jaoks kaljukindel, kuid nende eetika ja omavaheline suhtlemine jääb vaidlusaluseks.

Tekibki veider tunne, et see, mida peame õigeks, ei pruugi tegelikult nii olla. Eriti kaasaegse kunsti valdkond, mis muutub üleni professionaalseks, ja kus kunstniku isiksus kaob kiiresti ära. Kaasaegne kunst ja sellest lähtuv turg alluvad normidele, mis ei ole loomulikud ja vabatahtlikud, pigem sunnitud ja konstrueeritud teatud mehhanismide tomimiseks. Turg ning selle mehhanismid on iseenesest puhtalt loogilised ja matemaatilised, aga loomingulist mõtteviisi ei saa ebamasti loogiliselt ja numbritega kirjeldada. 

Kavatsesin teha kaasaegset kunsti, aga tegin tegelikult midagi täiesti erinevat. Antud näitus on iseenesest viga, kuna kunst astub siin kunstnikuga aktiivselt konfrontatsiooni. Näitus avatakse piirilinnas Valga/Valkas ja selle koha sümbolism kõlab koos tööde tegelaste piiripealse seisundiga: eitades kaasaegse kunsti seadusi ja loogikat, saavad nad aga selle efemeersemateks märkideks, reflektsiooniks."

Rohkem infot Alexei Gordini kohta: https://alexeigordin.weebly.com 

Näitus avatkse 3. aprillil 2018 kell 15.00 ning sellega koos avatakse uus näitusepind Valgas ehk Brīvības galerija. Galerii hakkab tegutsema Vabaduse 14 asuvas majas, mis kunagi oli kirjanik Hella Wuolijoki lapsepõlvekodu. Galerii läti keelne nimi lähtub ühendlinn Valgka ideest ja piirivabaduse kontseptsioonist. 

Foto: Behind the corner, akrüül lõuendil, Alexei Gordin, 2018

Korraldaja

EV100 kunstiprogramm

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks loodud kunstiprogrammis on ligi 100 kunstisündmust, mis jutustavad kunstikeeles Eesti olevikust, tulevikust ja minevikust. Eesti sünnipäeva tähistatakse kunstiga Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, Itaalias ja mujal Euroopas ning samal ajal ka Virtsus, Valgas, Moostes, Sillamäel ja paljudes teistes Eesti paikades. EV100 kunstiprogrammi korraldavad Riigikantselei Eesti Vabariik 100 korraldustoimkond koos kunstiprogrammi koordineerivate Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusega.

Märksõnad: