"Sada paplit" näitustesarja 5. üritus Michael Kurzwelly “Reaalsus – see on kokkulepe”

Tanel Randeri projekti "Sada paplit" 5. üritus Michael Kurzwelly näitus "Reaalsus - see on kokkulepe" arutab linnaruumiga seotud küsimuste üle piirilinnas Valgas/Valkas.

EST ENG

11. aprillil kell 16.00 avatakse Valga Kultuurikeskuses Michael Kurzwelly näitus “Reaalsus – see on kokkulepe”. Michael Kurzwelly elab poola-saksa piiril, täpsemalt öeldes Słubfurtis, mida kunagi tunti kui Frankfurti (Oder) ja Słubicet. Alates aastast 1999 arendab ta Słubfurti kui ÜHTE linna, mis asub pooleldi Poolas ja pooleldi Saksamaal. Alates 2010. aastast on Slubfurtist saanud Nowa Amerika pealinn. Kuzwelly on ühiskondliku skulptuuri looja, kes püüab uuesti defineerida sotsiaalset identiteeti, kasutades lähenemist, mida ta kutsub “reaalsuse konstrueerimise rakenduslikuks meetodiks”.

Kurzwelly sõnul tuleb ruum kõigepealt ümber defineerida, enne kui hakata seda ümber korraldama. Sedasorti loomingulises tegevuses avaldub tema sõnul kunsti rakenduslik külg – kunst leiab kasutust avalikus kontekstis ja avalikus ruumis. Nõnda võib kirjeldada loomingulist strateegiat, mis keskendub ühiskondlikele probleemidele ning sekkub nendesse, suhtleb nendega ja lõpuks muutub selle tagajärjel ka ühiskondlik reaalsus. Kunstnikuna loob Kurzwelly vajalikud tööriistad uue reaalsuse loomiseks teistes inimestes.

Kurzwelly peatub Valgas/Valkas mitu nädalat ja kutsub kokku kohalikke elanikke mõlemalt poolt piiri, et arutada linnaruumiga seotud küsimusi. Need arutelud on väga olulised just ajal, kui toimub Valga ja Valka linnaruume ühendava keskväljaku ehitamine – sellega samaaegselt tuleks mõtestada võimaliku ühislinna Valgka sisuline külg, st ühiskondlikud suhted ja elukorraldus.

Näitus on osa triloogiast, millest esimese osa moodustavad 03. aprillil Valga Muuseumis avatud näitus “Mida sa näed? Mida sa tahaksid näha?” ning samal päeval avatud Alexei Gordini näitus “Veider tunne”, millega koos avati uus näitusepind Valgas – Brivibas galerija.

Foto autor Marek Kraszula.

 

Korraldaja

EV100 kunstiprogramm

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks loodud kunstiprogrammis on ligi 100 kunstisündmust, mis jutustavad kunstikeeles Eesti olevikust, tulevikust ja minevikust. Eesti sünnipäeva tähistatakse kunstiga Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, Itaalias ja mujal Euroopas ning samal ajal ka Virtsus, Valgas, Moostes, Sillamäel ja paljudes teistes Eesti paikades. EV100 kunstiprogrammi korraldavad Riigikantselei Eesti Vabariik 100 korraldustoimkond koos kunstiprogrammi koordineerivate Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusega.