Sada sammu mööda Eestit

Projekti "Sada sammu mööda Eestit" eesmärgiks on vene õppekeelega lasteaia laste toetamine Eesti ühiskonda lõimumisel.

Tallinna Tähekese lasteaed kingib Eestile raamatu "100 sammu mööda Eestit".
Raamatus kajastame samanimelise projekti tegemisi kolme aasta jooksul. Meie lapsed käivad matkamas, tutvuvad uute inimestega, loevad raamatuid ja aitavad abivajajaid. Oma tegemiste kaudu kasvame suuremaks ja paremaks, õpime paremini hoidma ja rohkem armastama oma peret, sõpru ja kogu Eestit.

1. "Muusikarong" Tallinna Tähekese Lasteaed ja lasteaed "Õunake". November 2016 - mai 2017.a. 2. Leivafestival "Eesti leib on ökoleib" Tallinna Tähekese Lasteaed, Tallinna Männi Lasteaed, Tallinna Lasteaed Delfiin ja Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium , detsember 2017 - oktoober 2019.a. 3. Õppekäigud: Kumu Kunstimuuseumi muuseumitund, Tallinna Loomaaia külastus, Tallinna vanalinna ekskursioon, Eesti vabaõhumuuseumi muuseumitund. Loodusmatkad: "Üks päev Löwenruh pargis", "Üks päev Glehni pargis", "Üks päev Hiiu raba õpperajal". 2017-2019.a. 4. Eesti lastekirjanike teoste tutvustamine, vestlusringid laste, lapsevanemate, lastekirjanike või illustraatoritega. 2017-2019.a. 5. Töötoad "Eesti jõulukaunistused", "Vastlapäeva rahvuslike mänguasjade valmistamine", "Munade värvimise ajalugu ja värvimine". Osalevad: Tallinna Tähekese Lasteaed, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Tallinna Lasteaed Delfiin, Tallinna Männi Lasteaed. 2017 - 2019.a. 6. Rahvuslikud peod: Kadripäev, Jõulud, Vastlapäev, Vabariigi sünnipäev. Osalevad: Tallinna Järveotsa Lasteaed, Lasteaed Õunake, Tallinna Männi Lasteaed, Mustamäe LOV. 2017 - 2019.a. 7. Päästeamet 112. Päästeametispetsialistidega kohtumised. 2017-2019.a. 8. Konverents. Raamatu "Sada sammu mööda Eestit" esitlemine. Tallinna Tähekese Lasteaed. November 2019

Algataja

Tallinna Tähekese Lasteaed

Tallinna Tähekese Lasteaed avati 1965.a. detsembris, rühmad avati 1966.a.jaanuaris. Jaanuaris 2016.a. tähistasime 50. aastapäeva. Lasteaias on loodud turvaline ja lapsest lähtuv arengukeskkond. Igale lapsele on tagatud kvaliteetne ja võimetekohane alusharidus. Arvesse on võetud laste vajadusi, eakohasust ja lastele omast aktiivset tegevust. Paljud ruumid on kujundatud nii, et need sarnaneksid võimalikult palju koduoludele. Rühmades on suur mängu- ja õppevahendite valik. Lasteaias on eesti keele kabinet, teaduspesa, võimlemis- ja muusikasaal, hästi varustatud metoodiline kabinet vajalike õppevahendite ja kirjandusega. Lasteaed osaleb mitmes erinevas koostööprojektis.