Sada sammu mööda Eestit

Projekti "Sada sammu mööda Eestit" eesmärgiks on vene õppekeelega lasteaia laste toetamine eesti ühiskonda lõimumisel.

Tegevused toetavad peresid, et lapsed kasvaksid armastavateks ja tolerantseteks inimesteks, oskavad tunda rõõmu oma kodust, kodumaast ja märgata ilu enda ümber. Projekt koosneb erinevatest tegevusest ja on nii eesti kui vene keeles. Projektis osalevad lasteaia kaks vanemat rühma, vanuses 5-7. Lastele pakutakse tegevusi nende eale ja huvidele vastavalt. Meie lasteaed on 50. aastane ja sajast sammust on paljud juba astutud eelnevate projektide ja tegevuste käigus, kuid soovime seda jätkata ja süvendada koostööd teiste lasteaedade ja koolidega. Kõiki tegevusi kajastame raamatus "Sada sammu mööda Eestit", kus on meie tegemised nii laste kui õpetajate ja lapsevanemate silmade läbi: laste mõtted, intervjuud, õpetajate ning lapsevanemate arvamus ja lühike kirjeldus tegevusest. Raamatut illustreerivad laste joonistused, fotod õppekäikudest ja töötubades valminud meisterdustest.

1. "Muusikarong" Tallinna Tähekese Lasteaed ja lasteaed "Õunake". november 2016 - mai 2017.a.
2. Leivafestival "Eesti leib on ökoleib" Tallinna Tähekese Lasteaed, Tallinna Männi Lasteaed, Tallinna Lasteaed Delfiin ja Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium , detsember 2017 - oktoober 2019.a.
3. Õppekäigud: Kumu Kunstimuuseumi muuseumitund, loomaaia külastus, Tallinna vanalinna ekskursioon, Eesti vabaõhumuuseumi muuseumitund. Loodusmatkad: "Üks päev Löwenruh pargis", "Üks päev Glehni pargis", "Üks päev Hiiu raba õpperajal". 2017-2019.a.
4. Eesti lastekirjanike teoste tutvustamine, vestlusringid laste, lapsevanemate, lastekirjanike või illustraatoritega. 2017-2019.a.
5. Töötoad "Eesti jõulukaunistused", "Vastlapäeva rahvuslike mänguasjade valmistamine", "Munade värvimise ajalugu ja värvimine" . Osalevad: Tallinna Tähekese Lasteaed, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Tallinna Lasteaed Delfiin, Tallinna Männi Lasteaed. 2017 - 2019.a.
6. Rahvuslikud peod Kadripäev, Jõulud, Vastlapäev, Vabariigi sünnipäev. Osalevad: Tallinna Järveotsa lasteaed, Lasteaed Õunake, Tallinna Männi lasteaed, Mustamäe LOV . 2017 - 2019.a.
7. Päästeamet 112. Päästeametispetsialistidega kohtumised. 2017-2019.a.
8. Konverents Raamatu "Sada sammu mööda Eestit" esitlemine. Tallinna Tähekese lasteaed November 2019

Algataja

Tallinna Tähekese Lasteaed

Tallinna Tähekese Lasteaed avati 1965.a. detsembris, rühmad avati 1966.a.jaanuaris. Jaanuaris 2016.a. tähistasime 50. aastapäeva.
Lasteaias on loodud turvaline ja lapsest lähtuv arengukeskkond. Igale lapsele on tagatud kvaliteetne ja võimetekohane alusharidus. Arvesse on võetud laste vajadusi, eakohasust ja lastele omast aktiivset tegevust. Paljud ruumid on kujundatud nii, et need sarnaneksid võimalikult palju koduoludele. Rühmades on suur mängu- ja õppevahendite valik.
Lasteaias on eesti keele kabinet, teaduspesa, võimlemis- ja muusikasaal, hästi varustatud metoodiline kabinet vajalike õppevahendite ja kirjandusega. Lasteaed osaleb mitmes erinevas koostööprojektis.