Sada tundi suhete heaks!

Eesti Pereteraapia Ühingu pereterapeudid kingivad Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks 100 tundi peresuhete teemalisi tasuta koolitusi – et Eesti peredes oleks rohkem rõõmu ning vähem muresid.

Mõnusad, hästitoimivad suhted lähedaste inimeste vahel on miski, mida kunagi pole Eestis liiga palju ja millest kõik südames unistavad. Lähedane paarisuhe ning hea läbisaamine eri põlvkondade vahel annab võimaluse ka muudes eluvaldkondades tegus ja tõhus olla. Erinevad vaimse ja füüsilise tervise hädad, katkise hingega lapsed, vägivald, sõltuvused – paljusid probleeme annaks vältida, kui inimestel lisaks heale tahtele oleks lihtsalt natuke rohkem oskusi, kuidas kõige kallimate inimestega paremini läbi saada. Kõige lähedasemad inimesed võivad teha kõige rohkem haiget – aga nad on ka meie suurim ressurss.
Eesti Pereteraapia Ühingu pereterapeudid kingivad EV 100. sünnipäeva puhul Eestimaa inimestele sada tundi tasuta koolitusi erinevatel peresuhete alastel teemadel. Koolitused toimuvad aasta jooksul Eesti erinevates kohtades ja algavad detsembris 2017. Osa pereterapeute korraldab koolitusi ise, osa pereterapeutidega saab ühendust võtta ja neid enda kooli, lasteaeda, kogukonda või mujale rääkima kutsuda. Terapeutide nimekiri, keda saab kutsuda koolitama, on leitav siit: http://pereterapeudid.ee/wp-content/uploads/2017/12/EV100-kutsutavad-ter...
Lisainfo ja kontakt: Kätlin Konstabel (katlin.konstabel@gmail.com, 5667 6540)

Pereterapeutide kingitus algab detsembris 2017, mil toimuvad esimesed koolitused. Järgneva aasta jooksul korraldavad terapeudid pere- ja suhete teemalisi koolitusi ise, samuti on neid võimalik koolitama kutsuda. Seega sõltub ajagraafik suuresti kõigist lähedasi suhteid oluliseks pidavatest inimesest.

Ootame kohalike omavalitsuste ja kogukondade huvi pere- ja suhteteemade vastu – et nad sooviks infot koolituskingituse kohta inimeste seas jagada.

Algataja

Eesti Pereteraapia Ühing

 
Partnerettevõtted
Kasutaja Katrin Uutsalu pilt
Katrin Uutsalu