Sada ühikut ajaloolist mälu

Soovime EV 100. aastapäevaks koostada 100 kausta jagu ajaloolist mälu Häädemeeste valla, külade ning Pärnumaa ja Pärnu linna kohta.

Kabli Külaselts MTÜ jäädvustab kõik oma tegemised fotos ja kirjas ning ka ajalehtedes kirjutatu on püsiväärtusega. Kogu ajalooline materjal on kleebitud A4 paberile, see omakorda paigutatud kiletaskutesse ning köidetud kaustadesse. Kaustu on kogunenud juba 80 ringis (igas kaustas ca 50 ühikut). Inimese mälu on lühike, kuid kui kõik on pandud kirja, süstematiseeritud, varustatud fotode, ajaleheväljalõigetega, siis vaadates seda ükskõik millisel ajahetkel, kasvõi 50 aasta pärast, siis need, kes on nüüd noored – neil tuleb ehk mõnigi üritus, tegu meelde.

Oleme säilitanud ka kuulutused, märgid, vimplid jms. Me võime materjali säilitada kohvris vm, kuid meie eesmärgiks on seda teha süstematiseeritult, et igal hetkel oleks materjal kättesaadav. Kuigi külaselts on 10 aastat vana, on ajaloolist mälu kogutud eelmise sajandi 70ndatest alates.

Mai, juuni, juuli – kaustad „Häädemeeste vald ja külad“ august, september, oktoober – kaustad „Pärnumaa ja Pärnu linn“ November, detsember, jaanuar – kaustad „Varia“ Veebruar – kaustade süstematiseerimine Töö jätkub kaustade täiendamisega 2020. a märts/apr: „100 ühikut ajaloolist mälu“ registraatorid leiavad koha Kabli seltsimaja 2020. a mais toimuval Kabli kodukandipäevadel on „100 ühikut ajaloolist mälu“ rahvale vaatamiseks välja pandud.

Kiirköitjakaustad, kiletaskud A4, koopiapaber, värvi-laserkoopiamasina Samsung kassett (4tk masinas), röiterid, liim; autokütus arhiivides käimiseks.

Valminud on 100+ ajaloolist temaatilist kausta/registraatorit. Igas registraatoris on 50–70 kiletaskut, milledes väljalõikeid ajalehtedest, meenutusi, mälestusi, fotosid, ajaloolisi kaarte jne. Registraatorid on süstematiseeritud teemade lõikes, nt:

  • Häädemeeste valla külad (20 küla ja üks alevik, sh küla sümboolika);
  • valla allasutused (nt Kabli lasteaed jt) ja ettevõtted/organisatsioonid/kirikud (nt Kabli linnujaam, Kabli külastuskeskus, Lepanina hotell, Tuisuliiva jt);
  • suuremad sündmused (nt Kabli Päikeseloojangu festival, Põhja-Liivimaa festival, Kabli kodukandipäevad jt);
  • olulised/tähtsad isikud külas/vallas (nt eksliibrisekunstnik Johannes Juhansoo, metsavendluse uurija Aino Lepp jt, sh isikutele pühendatud mälestuskivid, tahvlid);
  • tunnustatud inimesed/külad/ettevõtted (nt Häädemeeste valla aukodanik, Hõbelusikas, Sädeinimene, Aasta küla, Kaunis kodu, Värvid valda, EV teenetemärgi omanikud jms);
  • purjelaevanduse ajalugu, sh mälestuskivid ja -tahvlid;
  • lisaks on avatud registraatorid Pärnu ja Pärnumaa tähtsamate sündmuste kohta (nt C. R. Jakobsoni konkursi laureaat, Aasta Naine, Aasta Mees, Aasta Tegu, Aasta Ema, Pärnu linna hoonete ja isikute lood, kuurordi ajalugu);

Häädemeeste vald ühines Tahkuranna vallaga ning selle järel alustati Tahkuranna valla ajaloo uurimist: asutusi, tähtsündmusi ja isikuid osas. Ajaloolise mälu säilitamise huvides on kogutud kokku õpilaste uurimistööd koduloolistel teemadel. 

Kabli Külaseltsi initsiatiivil toimub Kabli seltsimaja renoveerimine, mis lõpeb märtsis 2020. Seltsimajas saab oma ruumid ka Kabli Külaselts, mille sisustamisel näeme kohta ka nendele 100+ registraatorile. 2020. a mais tahame korraldada Kabli kodukandipäevad ja renoveeritud seltsimaja avamispeo, kus on välja pandud „100 ühikut ajaloolist mälu“ rahvale vaatamiseks.

Algataja

Malle Alunurm

Kabli Külaselts MTÜ tegutseb aastast 2007. Kabli Külaseltsi eesmärgiks on edendada küla- ja seltsielu; aidata kaasa kvaliteetse elukeskkonna loomisele ; jätkata küla ajaloo uurimist, kultuuripärandi ja muinsusväärtuste kogumist ja säilitamist; olla toeks küla tutvustamisel; teha koostööd haridusasutustega kaasates noori. Suuremat teod: 2007.a pärjati Kabli küla Pärnumaa Küla tiitliga; oleme kirjastanud raamatu "Kabli küla läbi aastate", postkaartide kogu "Kabli vaatamisväärsused" ja "Häädemeeste hääd külad" ning merekultuuri aastal raamat "Mitmenäoline meri", kus said kajastuse Häädemeeste kooli õpilaste luuletused, esseed ja meremaalid. Kabli külal on oma lipp, vapp, logo ja hümn.