Saja Eesti noore lugu kodukoha positiivsetest muutustest ja algatustest

EV100 fookus on lapsed ja noored ning Eesti ANK oma kingitusega toob esile, tänu kogu- ja ühiskonna panusele, hakkajate, tegusate noorte lood nende algatustes kodukoha ja Eesti Vabariigi heaks

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus koos liikmete, 153 noortekeskusega üle Eesti, kingivad Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks 100 lugu noortest, kes on ellu viinud algatusi, mis on toonud oma kodukohta positiivseid sotsiaalseid muudatusi ning andnud neile võimaluse anda oma panus kogukonna ja Eesti Vabariigi heaks, sealhulgas kajastame ka kohaliku tasandi EV100 kingitusi ja sündmuseid. 100 lugu esitatakse kuni 2-minutiliste videolugudena. Noored on oluline osa ühiskonnast ja asendamatu ressurss meie riigi tuleviku loojatena. Lisaks noore perekonnale ja lähedastele aitavad noore uskumuste, teadmiste, arvamuse, kogemuste kujunemisele kaasa ka kogukond läbi erinevate tegurite (sõbrad, kool, õpetajad, noortekeskus, noorsootöötaja, huvitegevused, naabrid, kodukoht, riigi pakutavad võimalused jne). Tänu kogukonnale ja neid ümbritsevatele võimalustele on nad olnud oma kodukoha maailma muutjad ja kujundajad veel varem, kui ühiskond neilt seda oleks oodanud. Nad on teenäitajaks ja eeskujuks oma eakaaslastele. Noorte tegevustel ja algatustel on ühiskonnale positiivne ja tugev mõju, puudutab igat põlvkonda ja seetõttu on vajalik, et lood jõuavad kaugemale ja muutuvad nähtavamaks. Need 100 lugu ja 100 noort nende taga on heaks eeskujuks, nakatavad teisi noori, toetavad hoolimist ja tegutsemist ühiskonna normina kinnistamisel. Teavitustegevusena noorte lugude esitlemine muudab ühiskonna noorte ja kogukonna jaoks usaldavamaks ja suurendab usku Eestimaa tulevikku. Tänased noored on tulevased riigijuhid, otsustajad ja nende tänaste väärtuste tundmine aitab näha Eesti riiki tulevikuperspektiivis. Eesti ANK töötab noorte heaks alates 2001. aastast.

Ajavahemikul 01.02-31.12.2018 salvestatakse ja levitatakse 100 noore lugu erinevates teavituskanalites. Veebruar 2018 - üleskutse noortekeskustele 100 noore leidmiseks, pressiteate väljastamine; Märts-aprill 2018 - 40 videoklipi salvestamine ja levitamine; Juuni 2018 - järgmise 20 videoloo salvestamine ja levitamine; August-november 2018 - järgmise 40 videoloo salvestamine ja levitamine. Järjepidevalt laetakse 100 noore videolugu üles Eesti ANK Youtube keskkonda, mida levitatakse Eesti ANK ja koostööpartnerite teavituskanalites.

Eesti ANK taotleb toetust KÜSK ja EV100 teavitustoe voorust, kingituse, 100 Eesti noore loo jäädvustamiseks ning nende laiaulatuslikuks levitamiseks ehk teavitustegevuseks.

Algataja

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) on üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi. Eesmärk on luua Eesti avatud noortekeskuste võrgustik ja toetada liikmete tegevust.