Sajakesi sadat sammumas

Kingime Eesti Vabariigile kodutütarde ja noorkotkaste matka, kus 100 noort läbivad kokku 100 kilomeetrit. Rännaku käigus õpitakse tundma Läänemaa loodust ja kultuuriväärtusi.

Valmis!
Valmis!

19. augustil 2017.a kell 10.00 alustavad Läänemaa kodutütred ja noorkotkad neljast erinevast suunast rännakut. Iga suuna pikkus on orienteeruvalt 25 km. Kokku läbitakse 100 kilomeetrit.
Matka alustatakase Lihulast, Haapsalust, Linnamäelt, Sinalepast.
Rännaku käigus tutvuvad tiimid teele jäävate loodusobjektide ja kultuuriväärtustega.
Õhtuks jõutakse ühisesse keskpunkti - Liivi külla.
Õhtuse programmi käigus tutvustavad noored üksteisele läbitud teekonnal nähtut. Tuleb läbida erinevad tegevuspunktid, mis nõuavad meeskonnatöö oskusi.
Korraldatava sündmusega tahame Eestile kinkida elutervemaid kodanikke. Vabatahtlike noortejuhtide kaasamisega ürituse korraldamisse suurendatakse põlvkondade vahelist sidusust.
Kõige enam hindame seda,et kingituse Eestile soovivad teha viieteistaastased kodutütred Margareth Kampmann ja Grete Luts - nemad on idee algatajad ja kingituse elluviijad.
Hindame kõrgelt kodutütarde omaalgatust kingituse tegemisel ja loodame, et nende ettevõtmine innustab ka teisi noori oma mõtteid ellu viima.

Idee tekkimine märts 2017 Idee avalikustamine KL noortejuhtidele ja tegevuskava planeerimine aprill 2017 Abiliste otsimine ning kingituse märkimine EV100 kalendrisse mai 2017 Projekti kirjutamine ja kokkulepete sõlmimine juuni 2017 Kingituse avalikustamine Läänemaa kodutütardele ja noorkotkastele juuni 2017 Tiimide esialgne registreerimine 1. juuli 2017 Raja kontroll ja läbimine juuli 2017 Menüü koostamine juuli 2017 Matkaks vajalike vahendite soetamine juuli 2017 Koosolek matka kinnitamiseks august 2017 Registreerimise kinnitus 10. august 2017 Matka toimumine 19.-20. august 2017 Tagasiside ja analüüs august 2017 Aruande koostamine september 2017

Kingituse elluviimiseks vajame transporditoetust, toitlustuskulude katmist, kirjatarbeid diplomite valmistamiseks ja kontrollpunktides ülesannete täitmiseks, ööbimisplatsi rendiks.

Algataja

Kaitseliit

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonide eesmärkideks on: -kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt; -kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud, austaksid oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust; -arendada noorte vaimseid ja kehalisi võimeid; et need oleksid mitmekülgsed ja harmoonilised; -harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja olema suutelised abistama hädasolijaid.