Salajõe karstiala Tiberna allika puhastamine setetest ja loodushuvilistele vaadeldavaks muutmine.

Tahame Salajõe Külaseltsiga 2018. a suvel talgute korras setete eemaldamise teel taastada Salajõe karstiala suurima tõusuallika sellisena, nagu see oli enne kuivendustöid Niibi rabas.

Salajõe küla tähistas läinud suvel 620. aastapäeva esmamainimisest kirjasõnas. Meie esivanemad on aastasadu elanud ja põldu harinud sellel muutliku pinnasega karstimaastikul ja ammutanud joogivett allikasoontel asuvatest kaevudest. Tänastele külaelanikele on kahe viimase aastakümne vältel teinud muret allikate täitumine settega ja kaevuvee kvaliteedi langus. Peame põhjavee kaitset väga oluliseks teguriks kvaliteetse elukeskkonna tagamiseks tänases ja tuleviku Eestis. Soovime anda oma panuse meie riigi sünnipäeva tähistamisse aidates kaasa Salajõe Maastikukaitseala kaitsekorralduslike ja loodushariduslike eesmärkide saavutamisele, parandada koduküla heakorda ja jätta oma järeltulijatele puhtam joogivesi ning elukeskkond.

Töö teostus sõltub suurveest ja vihmaperioodidest,sest tööd saab teostada ajal, kui allikas jääb kuivaks.

Algataja

Mare Urbas

Märksõnad