Seinamaalingud Rakvere noorte- ja haridusasutuste välisseintele koos ürituste ning grafiti töötubadega noortele

Hooldatud noorte- ja haridusasutused rõõmustavad mitmeid aastaid linna üldpilti. Kunsti töötoad tutvustavad kultuuri ühte valdkonda ja annavad praktilisi kogemusi noortele.

Koostöös professionaalsete grafitikunstnikega loome ilusad ja noori kõnetavad seinamaalingud Rakvere linnas asuvate noorte- ja haridusasutuste (nt Rakvere reaalgümnaasium, Rakvere gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoone, Rakvere põhikool, Rakvere sotsiaalkeskuse laste päevakeskus jne) välisseintele. Lisaks õpetame noored huvilised ise grafitit ja seinamaalinguid tegema nii, et sodimise asemele tuleks oskus luua midagi ilusat. Töötube juhendavad oma ala professionaalid ning ühistööna valmivad pildid noortekeskuse otsaplangule, sisetrepikotta, garaaži välisseintele, põhikooli siseruumidesse jne.
Iga seinamaalingu valmides teeb vastav asutus kontsert-peo oma asutuste ja kogu linna noortele. Kõikide seinamaalingute valmimisel korraldab vastavat hoonet haldav asutus noortepeo, kuhu on oodatud kõik linna noored. Noortepeo organiseerimisel saavad noored ise kaasa rääkida, kuid võivad vajadusel saada abi ka Rakvere kultuurikeskuselt ja Rakvere avatud noortekeskuselt. Hea meelega näeme lisaks ideelisele ja organisatoorsele abile, et koolide noored ise ka esineksid. Peaesinejateks on kaasatud ka tuntumaid esinejaid.

Seinamaalingute projektirahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital

oktoober 2017 – jaanuar 2018 – seinamaalingute kunstikonkurss veebruar 2018 – lepingute sõlmimine konkursi võidukavandite autoritega tööde teostamiseks Iga seinamaalingu valmides teeb vastav asutus kontsert-peo linnarahvale ja oma asutuse lastele ja noortele, tutvustades oma asutuse noorte tegevusi. Ajaplaneering: 1) aprill – Rakvere sotsiaalkeskuse laste päevakeskuse otsaseina maaling. Esimene õuepidu. 2) mai – Rakvere põhikooli otsaseina maaling. Avamine kooli kevadpeoga. 3) 1. juuni – Rakvere gümnaasiumi Tallinna tänava õppehoone otsaseina maaling ja selle avamine ülelinnalise koolilõpupeoga. Kreisi Noortepäev. 4) Juuni keskpaik – Seinamaalingute töötoad noortele. Lõpetamine ekstreempordiüritusega VIRU JAM. 5) 1. september – Rakvere reaalgümnaasiumi otsaseina maaling ning selle avamine ülelinnalise kooli alguse peoga TERE, KOOL!.

Teostatakse EV100 kingituste suurprojektina. Konkurssi rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Algataja

Rakvere Kultuurikeskus

Rakvere Kultuurikeskus on Rakvere Linnavalitsuse allasutus, mille ülesandeks on linnas toimuvate kultuurisündmuste korraldamise, koordineerimise, reklaamimise ja võrgustiku koostöö arendamine. Asutuse eesmärgiks on teha huvitavaid kultuurisündmusi linnarahvale, luua võimalused kohalikele kultuurikollektiividele avalikeks esinemiseks ning olla partner erinevatele kultuuriüritusi tegevatele ettevõtetele, asutustele ja kultuurikollektiividele.