Selgus Jõhvi haridus- ja spordilinnaku ning promenaadi uus arhitektuuriline ideekavandAvaldatud: 04.07.2017

Välja on kuulutatud Jõhvi haridus- ja spordilinnaku ning promenaadi pikenduse arhitektuurivõistluse tulemused ja võitjaks osutus ideekavand „Haridusmaastik“. Konkurss tomus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ raames, millega soovitakse rajada või rekonstrueerida avalik linnaruum paljudes Eesti linnades. 

Foto: Võidutöö „Haridusmaastik“

Jõhvi haridus- ja spordilinnaku ning promenaadi pikenduse arhitektuurivõistluse võidutöö autorid on Ra Luhse, Tanel Tuhal, Jekaterina Kljutšnik ja Helina Niitvähi arhitektuuribüroost Luhse & Tuhal OÜ. Projekt on kavas välja ehitada hiljemalt aastaks 2020.

Vaata pilte võidutööst siit.

„Ootasime EV100 „Hea avalik ruum“ programmi tulemusi põnevusega, kuna Jõhvis peetud arhitektuurivõistlus osutus selle sarja viimaseks ning teistes linnades on ideekonkursid kandnud head vilja. Jõhvis on võidutöö realiseerimiseni veel pikk tee käia, kuid antud visioon on kahtlemata seda pingutust väärt,“ sõnas Jõhvi vallaarhitekt Andres Toome täna arhitektuurivõistluse lõpetamisüritusel.

„Võidutöös oli näha meeskonna kõrget professionaalsust, näiteks on promenaadi paigutus logistiliselt hästi põhjendatud, ka ühendus Ahtmega ja avalik ruum on hästi lahendatud. Sissepääs erinevatesse võistlusalasse jäävatesse hoonetesse on muudetud kergliiklusteelt lihtsaks,“ selgitas žürii liige, Eesti Arhitektide Liidu liige Kalle Vellevoog. „Žürii pidas töö plussiks muuhulgas seda, et loobutud on Hariduse tänavast kui liiklusteest, samas märkides, et edasisel projekteerimisel võib seal kaaluda shared space tüüpi lahendusi. Hariduse tänava muutmine avaraks avalikuks ruumiks, mis ei mõju ainult kõnniteena, vaid annab uut tunnetust, on julge ja kaalumist vääriv idee.“

Võistlusala hõlmas olulist osa Jõhvi linnast – Hariduse tänava, Kaare tänava ja Puru tee vahelist maa-ala ehk idapoolset osa nn Jõhvi mikrorajoonist. Kontaktalasse jäävad nimetatud tänavatega piirnevad korterelamute krundid ja Puru tee pikenduse ümbrus. Jõhvi linna ootus oli saada võistlusalale terviklik kontseptsioon ja ruumiline lahendus, mis seoks erinevaid haridus- ja spordilinnaku osad ühtseks ideeliseks tervikuks. Vald ootas ideid territooriumi mitmekesisemaks kasutamiseks.

Võistlustöös tuli lahendada arhitektuurne planeerimine, maastikukujundus, väikevormide disain ja paigutus, valgustus, haljastus, liiklus- ja parkimiskorraldus.

Kokku esitati arhitektuurivõistlusele viis tööd.

Võistluse preemiafond jagunes järgmiselt:

I preemia ideekavandile märgusõnaga HARIDUSMAASTIK. Preemia suuruseks määrati 10 000 eur.

II preemia ideekavandile märgusõnaga TÄPP. Autorid: Helen RebaneKaie Kuldkepp ja Kadi Paljuoja büroost NÜÜD arhitektid OÜ . Preemia suuruseks on 7000 eur.

Tegemist on ühtlasi viimase EV100 arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ raames toimunud arhitektuurivõistlusega, mille eesmärgiks oli välja pakkuda lahendused 15 Eesti linnakeskusele.

Võistlustööd on vaatamiseks üleval Jõhvi raekojas alates reedest, Tallinnasse jõuab näitus augusti keskel.

Kõik uudised