Seminar "Aga mina olen noorsootöötaja"

''Aga Mina'' on väärtuspõhiste hoiakute kujundamise ühiskampaania, mis tuleneb soovist kinkida tulevastele põlvkondadele tervem ja turvalisem elukeskkond.

EST

Iga noorsootöötaja on eeskuju, teisiti ei ole võimalik noortega noorsootööd teha. Läbi isikliku näite viiakse väärtused noorteni, süvendatakse arusaamu õigest ja valest, heast ja halvast, kogetakse koos ja lähenetakse individuaalselt. Ikka selleks, et tulevik oleks lootusest tulvil, et ohud oleks minimiseeritud ning et noortel oleks võimalusi enam.

Eesti Noorsootöötajate Kogu korraldab 7.märtsil arendusseminari Aga mina olen noorsootöötaja, kus arutletakse teemal, kuidas näha erinevatel ametikohtadel eri nimetuste all töötajates „noorsootöötaja ühisosa“. Mida hetkel noorsootöötaja vajab? Kuidas ta saab kogukonnale enim väärtust luua? Mil moel ta noortel aitab täiskasvanuks tõusta?

Eesti Noorsootöötajate Kogu ühendab noorsootöötajaid ja huvijuhte, kes tegutsevad noortevaldkonnas tööalaselt või vabatahtlikuna. Kogu eesmärk on noorsootöö ja noorsootöötajate professionaalne arendamine.

Iga Kogu liige on eeskuju, sest ta on noorsootöötaja, kes on noorte jaoks olemas, kes räägib kaasa noorsootöö valdkonna arendamises ja korraldamises; kes osaleb aktiivselt valdkonna koolitustes, kes toetab teisi kolleege, kes otsib ise vajadusel uut infot, kes on noortega koos, et otsida lahendusi täisväärtuslikumaks eneseteostuseks.

Iga noorsootöötaja on eeskuju, teisiti ei ole võimalik noortega noorsootööd teha. Läbi isikliku näite viiakse väärtused noorteni, süvendatakse arusaamu õigest ja valest, heast ja halvast, kogetakse koos ja lähenetakse individuaalselt. Ikka selleks, et tulevik oleks lootusest tulvil, et ohud oleks minimiseeritud ning et noortel oleks võimalusi enam.

Tuleme kokku ning kujundame selge seisukoha – kui vaja, siis vaidleme, argumenteerime ja lõpuks sõnastame lihtsalt ning arusaadavalt “Aga mina olen noorsootöötaja!” Samas, ei raiu midagi aastakümneteks kivisse, vaid oleme avatud aruteluks ka edaspidi.

Eesti Noorsootötajate Kogu osaleb eeskujukampaanias "Aga MIna", mis on mitmete ogranisatsioonide poolt EV100-le tehtav ühiskingitus.

Korraldaja

Aga Mina