Seto eepose ''Peko'' illustreeritud väljaanne

Eesti riik on loodud tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Seto kultuur on eesti kultuuriruumi üks allikatest, koos oma eeposega ''Peko''.

Kõvakaaneline, soliidselt kujundatud ja illustreeritud seto eepos PEKO on väärikas kingitus Eesti riigi sajandaks sünnipäevaks. Kirjastus Seto Kiri on võtnud enda südameasjaks tuua just selline teos kõigi huviliste raamaturiiulile.

Mai- september 2017 - eepose illustreerimine, teksti toimetamine ja küljendamine ning raamatu kujundamine. Oktoober-detsember 2017 - Seto eepose PEKO trükkimine ja levitamine.

Väärika ja kauni eepose raamatu väljaandmine saab toimuda ainult tänu headele toetajatele. Igasugune rahaline toetus on äärmiselt vajalik. Tee annetus Seto Infoseltsi kontole EE182200221026790351.

Algataja

Seto Infoselts

Seto Infoselts on mittetulundusühing, mille põhitegevuseks on seto keele ja kultuuri edendamine ja eesmärkideks on: seto keele ja kultuuri edendamine; seto kultuuri tutvustamine; kultuurivahetuse soodustamine; seminaride ja konverentside korraldamine; konsultatsiooniteenuste osutamine; määrata ja maksta õppe- ja teadustöö- ning loomingulisi stipendiume; noorte probleemide teadvustamine.