Seto kultuuripärand - Treski tsässon

RMK matkatee võrgustikul toimuva suure ühismatkamise raames leiavad ajalooliselt olulistes paikades aset Eesti lugu tutvustavad sündmused.

Kogupereüritus
EST

Tsässonateks nimetatakse õigeusu külakabeleid Setomaal. Uskumuste järgi asub tsässon maise ja teispoolsusega seotu piirimaadel. Üle selle läve astudes jõuab inimene tavalisest teistsugusesse ruumi, kus võimalused kokkupuuteks erilise ja tavareaalsusest väljaspool olevaga on suuremad kui mujal. Mingis mõttes võiks tsässonat võrrelda koduse pühasenurgaga: üks vahendab lävimist pühaga kodu, teine küla tasandil.

Treski tsässonast ja tsässonapärimusest Setomaal räägib Anne Veesaar, muusikalise poole eest hoolitseb Seto leelokoor Siidisõsarõ.

Ühismatkal jääb matkagruppide teele mitmeid paiku, kus on Eesti Vabariigi 100 aasta vältel aset leidnud huvitavaid sündmusi. Osad neist lugudest tulevad Eesti näitlejate ja muusikute poolt ettekandmisele matkatee peatuskohtades. Nendele kontsert-etendustele on oodatud kõik huvilised, ka need, kes ühismatkast osa võtta ei saa.

Üritus algab kell 22.00 ja on tasuta!

Registreeri end sündmusele järgneval lehel avaneva REGISTREERIMISVORMI kaudu.

Korraldaja

Riigimetsa Majandamise Keskus

Riigimetsa Majandamise Keskus ( RMK) on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.