Sinimustvalge Leevaku küla

EV 100 sünnipäeva puhul paigaldame lipumastid Leevaku külakeskuse juurde ja 24 talusse Leevaku külas. 

Valmis!
Valmis!

Põlvamaal, Leevaku küla talude koduhoovidesse ning külakeskuse juurde paigaldame lipumastid ning kujundame ja korrastame külakeskuse juures lipumasti ümbritseva ala. Projekti tulemusel on Leevaku küla igal vabariigi tähtpäeval ning muudel lipu heiskamise päevadel  sinimustvalgetes lippudes. 20. augusti hommikul kell 9 toimub küla ühine lipu õnnistamine ja heiskamine.

Lipumastide paigaldamine on selge tulevikku suunatud väljundiga – lipumasti olemasolu ja sellega kaasnevad traditsioonid on olulised tulevaste põlvede eestluse kasvatamisel. Kasvanud on küla ühtsus, kogukonna teadlikkus (eriti laste) Eesti tähtpäevadest, lipust ja selle heiskamise korrast, on paranenud. Eesti 100 on jõudnud igasse kodusse!

Projekti rahastaja oli külaliikumine Kodukant kogukondade EV100 taotlusvooru kaudu.

Juuni-juuli – mastide paigaldus. 20. augustil perepäev ja külakeskuse juures ühine lipu õnnistamine ja heiskamine.

9.00 - 10.00 - Külakeskuse juures ühine lipu heiskamine, millele eelneb lipu õnnistamine. Ühine hommikukohv, puder ja kook. 

10.00-13.00 - Lõbusad ja sportlikud tegevused suurtele ja väikestele maal ja veel

13.00 - Külaplatsil ettendus "IMELIK" 

Üritus on kõigile tasuta!

 

Algataja

MTÜ Leevakk