Sinimustvalge Leevaku küla

EV 100 sünnipäeva puhul paigaldame lipumastid Leevaku külakeskuse juurde ja 24 talusse Leevaku külas. 

Põlvamaal, Leevaku küla talude koduhoovidesse ning külakeskuse juurde paigaldame lipumastid ning kujundame ja korrastame külakeskuse juures lipumasti ümbritseva ala. Projekti tulemusel on Leevaku küla igal vabariigi tähtpäeval ning muudel lipu heiskamise päevadel  sinimustvalgetes lippudes. 23. juunil ehk Võidupühal toimub küla ühine lipu heiskamine ning kohalike Vabadussõjas osalenute meenutame (Leevaku külast on pärit kaks vabadusristi kavaleri). Lipumastide paigaldamine on selge tulevikku suunatud väljundiga - lipumasti olemasolu ja sellega kaasnevad traditsioonid on olulised tulevaste põlvede eestluse kasvatamisel.  Kasvanud on küla ühtsus, kogukonna teadlikkus (eriti laste) Eesti tähtpäevades, lipust ja selle heiskamise korrast on paranenud. Eesti 100 on jõudnud igasse kodusse!

Juunikuu jooksul mastide paigaldus. Loodame jõuda 23. juuniks valmis.

Algataja

MTÜ Leevakk