Sipsiku 100 rada

Kokku on köidetud raamat "Sipsiku 100 rada", mis koosneb 100st pildi ja kirjeldusena kokku kogutud lastega läbitud kaunist looduse/terviserajast või siis huvitavast õppe/avastusrajast.

2017/18 õppeaasta alguses sõitsid lasteaia Sipsik õpetajad Harku metsa, et jagada ja koguda ideid uueks algavaks õppeaastaks. Samal ajal, üheskoos liikudes, koguti ka selle päeva liikumisühikuid – üks tund aktiivset liikumist andis kõigile osalejatele õiguse kleepida liikumistabelisse kaks täppi.
Väljasõidukoosolekul otsustati lähtuda uuel õppeaastal motost: KOGUDES JA KOGEDES, KOGU AEG JA KÕIKJAL.
Eesmärgiks seati uuel õppeaastal, et rakendunud on lapsest lähtuva tegevuskultuuri põhimõtted, milles projektõpe ja uuenenud õppemetoodikate kasutamine toetab ettevõtliku, loova ja aktiivselt liikuva lapse kujunemist. Selline laps oleks väärtuslik kingitus Eestile.
Metsas liikudes tekkis ka mõte algatada Eesti Vabariik 100 tähistamiseks keskkonnaprojekt „Sipsiku 100 rada“, milleks kogutakse kirjelduse ja pildina kokku kõik lastega ja personaliga läbitud looduse-, tervise-, õppe- ja avastusrajad nii linnaruumis sees kui ka väljas. Radade üles märkimist alustatakse lõpust ehk 100. rajast. Kogutud materjal saja raja kohta köidetakse raamatuks, mis jääb Eestile 100. sünnipäevaks.
Väljasõidu koosolekust sai esimene rada ehk 100. - õppeaasta alguse rada
Otsustati liituda ka keskkonnaprogrammiga „Roheline Kool“, mille raames käsitleda uuel õppeaastal kolme keskkonnateemat: elurikkus ja loodus, tervis ja heaolu ning globaalne kodakondsus ning kaardistada ning läbida nimetatud teemade raames kaunid Eestimaa loodusrajad.

Algataja

Tallinna lasteaed Sipsik

Tallinna lasteaed Sipsik on tunnustatud omanäoline lasteaed, kus on koostöös huvigruppidega loodud oma ala parimate asjatundjate poolt turvaline ja loovust arendav õpi- ja kasvukeskkond otsustusvõimelistele ja elujaatavatele lastele.