Solistide päev Laulud Eestile 8. aprill 2018. a

Teen ettepaneku korraldada oma regiooni gümnaasiumide 10., 11. ja 12. klasside ja põhikoolide 8.–9. klasside solistide päev, kus esitatakse laule, mis on seotud Eesti, kodu ja perega.

See on suurepärane võimalus alustada uue traditsiooniga Ida-Virumaal, kus noored solistid ei pea võistlema mainekate laulustuudiotega ning lauldakse südamest ja hingest. Näen selles head võimalust teha koostööd vene keelt kodukeelena kõnelevate õpilastega, pakkudes neile võimalust laulda eesti keeles kodust, perest ja kaunist maast, kus nad elavad.
Esimene solistide päev võiks toimuda Iisaku gümnaasiumis, edaspidi võib laulupäeva korraldamine liikuda koolist kooli. Iisaku gümnaasiumis on olemas kogu vajalik tehnika. Külla kutsume Jõhvi põhikooli, Mäetaguse põhikooli, Illuka põhikooli, Toila gümnaasiumi, Jõhvi gümnaasiumi, Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi õpilasi. Laulma oodatud solistid ei ole laulustuudiotes ning muusikakoolis laulmist õppivad noored. Noored solistid esitavad laulud kahes vanusegrupis: 8., 9. klassid ja gümnaasiumiklassid. Esitused salvestatakse ning saadetakse hiljem kingitustena esinejatele. Iga solist saab Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kajastava väikese meene. Iga noor tutvustab paari sõnaga enda teed laulmise juurde. Laulupäeva juhendis palutakse noortel kirja panna oma soov Eestile ning see laulupäeval ette lugeda ning jätta selleks ettenähtud korvi/karpi. Kogume neid sinna täpselt 100! Igal aastal kogume vastavalt laulupäeva teemale, mis on seotud Eestiga, soove juurde. Laulupäevale on oodatud ka külalisesineja, kes annab hiljem oma hinnangu noortele lauljatele ning esineb mõne lauluga. Külalisesinejaks ning oma põnevate projektide tutvustamiseks on külla palutud allakirjutanu hea kolleeg ja muusik Mari-Liis Rahumets.

Alates jaanuarist info ja reklaam. Toetajate otsimine. Registreerimine kuni veebruari lõpuni. Laulud Eestile 8. aprillil.

Oodatud on külalisesineja pakkumised ning selle rahastamisvõimalused. Toetust vajab DVD valmimine. Soovide kogumiseks otsime käsitööna valminud korvi/kasti/karpi, kuhu need arhiveerida.

Algataja

Tatjana Elken