Sõmerpalu külaplats - kogukonna süda

Sõmerpalu külaselts korrastab ja sisustab küla keskuses platsi kogukonnale kingitusena Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Sõmerpalu külaseltsi kingitus EV 100. sünnipäevaks on Sõmerpalu küla ja kogukonna elanike vaba aja tegevuste mitmekesistamine ja omavahelise suhtlemise tõstmine. Seeläbi on kogukonna elanikud aktiivsemad ja julgemad panustamaks oma kodukoha tegevustesse.

 

Sõmerpalu külaplatsi kasutamine on käesoleval ajahetkel puudulik ja napp, sest puudub vajalik inventar – pingid, varjualune jne. Külaplatsile on hiljuti rajatud võrkpalliplats, kuid puuduvad pealtvaatajatele istumisvõimalused, jalgpalliplatsil mängivad noored jalgpalli, kuid väravatel puuduvad võrgud. 

 

Projekti rahastaja on Eesti Külaliikumine Kodukant ja tänu Kogukondade EV 100 taotlusvoorule rajame piknikulaua-varjualuse, paigaldame võrkpalli– ja jalgpalliplatsi äärde pingid pealtvaatajatele,  soetame jalgpalliväravatele võrgud, rajame discgolfi harjutusväljaku ning püstitame Sõmerpalu piirkonna kaart-infotahvli tutvustamaks Sõmerpalu küla. Suvel korraldame ka Pühajõe piirkonna võrkpalli turniiri.

 

Korrastatud külaplats koos rajatud inventariga on kõigile tasuta kasutatav, heakorra eest vastutab Sõmerpalu külaselts.

Algataja

MTÜ Sõmerpalu Külaseltsi