Sõnarändajad Viljandi linnaraamatukogus

Üritus toimub kingituse „100 kohtumist Eestimaa inimestega Viljandi linna ja maakonna raamatukogudes“ raames.

Ratastooliga ligipääsetav
EST

4.–8. novembrini leiab aset kirjanike tuur „Sõnaränd“. Eesti kirjanikud külastavad selle käigus raamatukogusid, tutvustavad oma uusi teoseid ning vestlevad lugemissõpradega.Viljandimaal rändavad Wimberg, Reeli Reinaus ja Villu Kangur. „Sõnarännu" üritused on tasuta.
Üritust pildistatakse ja pilte avaldatakse Viljandi linnaraamatukogu sotsiaalmeedia lehekülgedel.

Kirjandustuuri korraldavad Viljandi linnaraamatukogu ja Eesti Kirjanike Liit.
Kõik huvilised on oodatud kohtumisele!

Korraldaja

Viljandi Linnaraamatukogu

Toetame süsteemselt ja järjepidevalt eesti keele ja kultuuri säilimist, lugemisharjumuste kujundamist, elukestvat õpet ja enesetäiendamist. Pakume külastajatele sõbralikku ja kaasaegsete lahendustega keskkonda.