"Sörulase aabitsa" aabitsapidu

EV100-ks, Eesti juubeliaasta esimesel kuul, esitletakse Sörves esimest "päris isioma" raamatut "Sörulase aabits"!

Laste- ja noorteprogramm

4. jaanuaril toimub Anseküla Seltsimajas sörulaste suur aabitsapidu - tähistame EV100 ja esitleme "Sörulaste aabitsat".
Sõrvemaa - sedasi nimetavad Saaremaa suurimat poolsaart siinsed põliselanikud, sõrulased. Sellel natuke saare moodi poolsaarel elavate sõrulaste olek - kombed, rahvariided, laulud, mõtted - on ikka olnud veidi teistsugune kui muidu saarlastel. Mõistagi erineb kõigist teistest keeltest ka sõrve keel. Nüüd on sõrulased saanud valmis esimese päris isioma raamatu. "Sörulase aabits" on esimene otsast lõpuni sõrvekeelne sõrulaseks olemisest rääkiv raamat.

Aabitsapeo kava:
15.45 EV100 plaadi avamine Ansiküla Selsimaja oues
16.00 Ansiküla Selsimaja on vöörastel avatud; Marek Tarkini aabitsapiltide näitus.
17.00 Aktus aabitsateulistele (kutsetega)
18.00 Koogisöömine.
19.00 Küi aabitsakontsert (keik on oodetud)
20.15 - 21.30 Noorte-laste “Paljaste jalgade tantsuöhta”, muusikad valitseb Värava Henrik

Oodatud on kõik! Lisateavet annab MTÜ Sõrvemaa Pärimuse Selts, 53432739 Mari Lepik

Korraldaja

EV100 igas külas