Suitsupääsukeste pesitsemisvõimalused

Võimaldasin meie rahvuslinnule pesitsemisvõimalused talu kõrvalhoones. Pääsukeste pesi oli 2017. a. suvel 11. Maja õues olevatel traatidel loendasin suvel korraga üle 50 pääsukese.

Soovin, et inimesed võimaldaksid meie rahvuslinnule rohkem pesitsemisvõimalusi. See oleks tore kingitus EV100-le.

Suved

Algataja

Eha Veskimets

Märksõnad