Taastatud laulupeo häll - Tartu Maarja kirik

1869.aastal toimus Tartu Maarja kirikus I laulupeo peaproov ja pasunamängu saatel avati pidu Maarja kiriku tornist. Seoses tähtsa sündmusega, soovime Eestile kinkida taastatud laulupeo hälli.

Tartu Maarja kirikul on olnud tähtis roll Eesti riigi ja rahva iseolemiseks kujunemise teel. 1833.a. ühinesid Tartu Maarja koguduseks aga ühtlasi ka esimeseks eestlaste koguduseks Tartu Maarja kihelkonna maarahva kogudus ja Tartu linna eestikeelne luterlik kogudus. Maarja kirik valmis ja pühitseti koguduse pühakojaks 11. jaanuaril 1842. Maarja kujunes üheks toonase Tartu vaimuelu keskuseks – koguduse liikmete hulka kuulusid mitmed ärkamisaja suurkujud, nt Johann Voldemar Jannsen, kes muuhulgas oli esimese üldlaulupeo projekteerijaks ja elluviijaks.
Tartu Maarja kirikut ongi nimetatud laulupidude hälliks – laulupeokirikuks. Koguduse õpetaja A. H. Willigerode oli laulupeo peakomisjoni esimees, meie kirikus toimus I üldlaulupeo ühendkooride peaproov ning I laulupidu kuulutati pidulike pasunahelidega avatuks just Tartu Maarja kiriku tornist.
Maarja kirik püsis tugeva usu- ja vaimuelu keskusena päevapealt 99,5 aastat hävides varemeteks 12. juulil 1941. aastal taganeva punaarmee rünnakus Tartule.
Paraku ei soosinud toonane võim neid plaane, varemed anti üle Eesti Põllumajanduse Akadeemiale võimla ehitamiseks. Võimla tegutses kirikus aastatel 1961-2009 ja sellest perioodist teatakse Tartu Maarja kirikut kui spordikirikut.
Eesti taasiseseisvumise järel tärkas kogudusel uus lootus oma pühakoja taastamiseks ja sellest ajast peale on selle soovi täitumise nimel tegutsetud sihipäraselt. 2003. aastal loodi Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus ning 2009. aastal tagastati kirik kogudusele.
Meie sooviks on Eestile kinkida taastatud Maarja kirik ning see pidulikult koos 2019. aasta laulupeoga avada.

Ka Sina võid olla kirikuehitaja!
Palume selleks Sinult sihtotstarbelist annetust Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse arveldusarvele Swedbankis EE132200221021269201 või helistades telefonidel 900 1842, annetad 5€, 900 1941 annetad 10€, 900 2019 annetad 50€.
Piskust saab palju, koos kingime üksteisele EV100 raames taastatud laulupeo hälli!

Maarja kiriku taastamine aastatel 2017-2020: 2017-suvi 2018 Vundamendi, katuse ja torni ehitustööd; suvi 2018 - suvi 2019 Viimistlustööd, sisustus; 5.-7.07.2019 Taastatud Maarja kiriku taaspühitsemine ja 150. laulupeo juubeli avamine; suvi 2019-2020 oreli ehitus.

Ka Sina võid olla kirikuehitaja! Helistades 900 1842 annetad 5 € 900 1941 annetad 10 € 900 2019 annetad 50 € Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse pangakonto EE132200221021269201 Swedbankis.

Algataja

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus on loodud eesmärgiga taastada Eesti laulupidude häll Tartu Maarja kirik.