Tagasi loodusesse – 100 seiklusmatka Eestile

Viime lapsed keskkonda, mis on meie rahvast kasvatanud läbi aastasadade. Anname oma lastele juured, et nad saaksid kasvatada endale tiivad.

Loodus on lapsele sõbraks, tema seltsis ei hakka kunagi igav. Tal on alati üllatusi varuks. Kadaka lasteaia lapsed õpivad tundma Eestimaa looduse aabitsat. Retked viivad lapsed liikuma Eesti iseloomulikesse looduskooslustesse (mets, rannik, raba jms). Seame sihi silmapiiri taha, sestap olemegi matkaperimeetri seadnud pealinnast välja, Harju maakonna piiresse. Et lapsed saaksid kogeda Eestimaa ilu kogu tema eheduses, matkame igal aastajal, iga ilmaga ja iga kell. Lumega võtame appi suusad, pimeduses pealambid, ja vihmaga... Õigus, halba ilma ju pole, on vale riietus. :) Kingime Eestile sünnipäevaks 100 seiklusmatka läbi laste silmade. Matkad toimuvad perioodil 2016–2018, osalevad Kadaka lasteaia lapsed vanuses 3–7 a.

Matkamise perioodid jagunevad järgmiselt. Ühe perioodi vältel matkavad kõik Kadaka lasteaia rühmad kokku 20 korral. 2016 jaanuar–juuni 2016 september–detsember 2017 jaanuar–juuni 2017 september–detsember 2018 jaanuar–juuni

Algataja

Tallinna Kadaka Lasteaed

Asume Mustamäe vanemas piirkonnas ammuse Kadaka küla maadel. Tallinna Kadaka Lasteaias on 11 rühma, nendest 6 on eesti õppekeelega, 3 vene õppekeelega, 2 keelekümblusrühma, 1 tasandusrühm, 2 sõimerühma. Kadaka lasteaia eripära on kakskeelsus ja multikultuursus. Meie tegevusi toetavad ühised väärtused, isamaalisus. Läbi erinevate aktiivõppemeetodite toimub laste tunde-ja väärtuskasvatus ning sotsiaalsete oskuste arendamine.