Tahan tunda oma kodumaad, läbin 100 km Eestimaal ja võimalikult palju jalgsi käies!

Luua isamaaliste eestlaste järeltulevat põlve. Eesti kodu ja riik saavad läbi kasvatuse teha rohkem, et meie kodanikud tajuksid mineviku, oleviku ja tuleviku rolli eestluse arendajatena.

Oleme Kabala lasteaed-põhikooli Lipal asuv lasteaiarühm Lustilaps Raplamaalt.

Meie eripära on liitrühm, mis pakub rikkalikumaid õpivõimalusi erivanuseliste laste rühmas koosolemise tõttu.

Eesmärgid on arenguliselt erinevad, kuid vägagi üksteist toetavad. Põhilisteks alustaladeks on väärtused – ausus, sallivus, julgus ja hoolivus (maailm meie ümber, miks? jne).

Meie lasteaed on väga looduslähedane, tähtis on märkamine ja huvi, mis toimub meie ümber. Seatud moto on väga meie nägu – OLEN OSAKE LOODUSEST: HOOLIV; ARVESTAV JA SÕBRALIK. NII OLENGI ÕNNELIK!

On uhke kasvada eestlasena ning erakordne võimalus alustada oma väikeste sammudega, mis kasvavad aina suuremaks, saades teadmisi ja võimalusi kujundada oma väikese rahva käekäiku.

Sammud kogutakse fotodena plakatile.

Erinevaid radu läbitakse kogu Eesti Vabariigi juubeliaasta jooksul. Kõik ühised käimised ja matkamised talletatakse fotodena.

Selle õppeaasta esimesed sammud on kokku korjatud matkates Lipametsa külas ja Matsalus RMK loodusradadel.

Algataja

Lipa küla lasteaiarühm Lustilaps