Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi digiteek

Esmakordselt on võimalus tutvuda Tehnikaülikooli ajaloopärandiga ja näha haruldasi originaalfotosid.
Sellega annab muuseum oma panuse Eesti Vabariigi 100. ja TTÜ 100. juubeli tähistamisse.

Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi digiteek on loodud Tallinna Tehnikaülikooli ajaloopärandi tutvustamiseks ja kättesaadavuse hõlbustamiseks.
Digiteek on avalik veebikeskkond, mis sisaldab mahukat foto- ja digifotokogu, peagi lisanduvad negatiivi- ja dokumendikogu. Hetkel on digiteegis 70 394 faili, andmebaas täieneb pidevalt.
Digiteegis on ajaloolised fotod Tehnikaülikooliga seotud inimestest, Tallinna Tehnikaülikooli tegevusest, hoonestusest ning Eesti tehnikaajaloost laiemalt. Kullafondi kuuluvad Karl Ipsbergi fotoalbumid, Karl Papello leiutiste, Tallinna Tehnikumi ja Riikliku Katsekoja koosseisu ja laborite ülesvõtted.

Digiteegi mahukaima osa moodustab digifotokogu, mis sisaldab ülikooli sündmuste ülesvõtteid alates 2001. aastast. Lisaks leiab fotokogust ülesvõtteid ka ülikooliga seotud isikutest, laborite ja õppeklasside sisustusest ning muudatustest hoonestuses.

Digiteek muudab lihtsamaks muuseumi digitaalsete materjalide tellimise.

Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi digiteek on valminud Kultuuriministeeriumi toetusel.

Korporatsioon Väinla materjalide digiteerimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Algataja

Tallinna Tehnikaülikooli muuseum

Muuseumi eesmärk on tehnikateaduse ja ülikoolihariduse tutvustamine Tallinna Tehnikaülikooli tegevuse, ajaloo ning muuseumikogu kaudu. Kogume, säilitame, uurime ja eksponeerime Tallinna Tehnikaülikooliga seotud kultuuripärandit.