Tammed Kaasiku tallu (+ istikud-kingitused ka oma sõpradele, tuttavatele ja huvilistele)

2013. aastal panin nii oma maakodus Lääne-Virumaal kui ka Tallinnas Pirita-Kosel oma aias mulda ca 70 tõru, millest ca 50 on ka tärganud. Loodan, et metssead ja kitsed neile maal liiga ei tee!?

Reageerisin üleskutsele 100 tamme istutamiseks ning kuna olen Eesti Vabariigi kodanik, siis loodan, et selline väike tegevus ja kaasaminek on üks minu panus ja kohustus Eesti Vabariigi heaks ning paremaks muutmisel. EV 100. sünniaastal on kavas tärganud istikud osaliselt oma taluhoone juures olevale rohumaale ümber istutada. Osa istikuid olen valmis ka sealsetele naabritele, oma sõpradele ja tuttavatele kinkima (kõik istikud ei mahu niikuinii minu rohumaale, sest tamm võtab suureks kasvades palju ruumi). Kuna oleme koos paljude heade kolleegidega nii Eesti kui teiste riikide ülikoolidest seni 25 korral (1984, 1994-2017) rahvusvahelist majanduspoliitika teaduskonverentsi Eestis korraldanud, siis on täiendav idee ka konverentsi senistes korralduskohtades (Värska ja Jäneda) 2018. aastal meie konverentside toimumise jäädvustamiseks tammesid istutada (maaomanikega on eelläbirääkimised juba toimunud ning positiivne tagasiside saadud). Aastale 2018 on kavandatud ka järgmine, XXVI konverents, mille teemaks on kavandatud: "Majanduspoliitika Euroopa Liidu riikides - aasta 2018/ Die Wirtschaftspolitik in den EU - Jahre 2018/ Economic policy in the EU member states - 2017" (üheks märksõnaks on: Eesti Vabariik - 100). Ilmub ka kolmekeelne (inglise, saksa, eesti) rahvusvaheline teadusajakiri "Estonian Discussions on Economic Policy/ Estnische Gespräche über Wirtschaftspolitik/ Eesti majanduspoliitilised väitlused" (selle pealkirja all ilmub alates aastast 2011 kaks numbrit aastas; seni on ajakirja artiklid esindatud kaheksas rahvusvahelises andmebaasis; toimub koostöö saksa teaduskirjastusega Berliner Wissenschafts-Verlag). Selles ajakirjas on kavas ka Eesti Vabariigi oluline juubel esile tuua. Kogu eeltoodud tegevustega loodan koos oma kolleegidega kaasa aidata EV aastapäeva tähistami-sele, aga samuti oma talu ümbruse kui ka Eesti maastiku kaunimaks muutmisele.

aprill - mai 2018: tammede istutamine Lääne-Virumaal, Värskas, Jänedal jm; jaanuar - juuni 2018: teaduskonverentsi ettevalmistamine (Tallinnas, Tartus, Jänedal, välisriikides - eeskätt Saksamaal); juuni 2018: ajakirja 1-2018 ilmumine; 28.-30. juuni 2018: teaduskonverentsi läbiviimine Jänedal; detsember 2018; ajakirja 2-2018 ilmumine.

Algataja

Matti Raudjärv

Olen sündinud Rakveres 5. augustil 1949. Kooliteed alustasin tolleaegses Rakvere 1. keskkoolis (täna-ne Rakvere Gümnaasium). Kuna vanemad asusid Tallinnasse elama, siis sügisest 1965 elan Tallinnas Pirita linnaosas (Eesti taasiseseisvumise järel elan aeg-ajalt vabal ajal ka oma maakodus Lääne-Viru-maal Tapa vallas Kaasiku talus ja selle sajandi algusest tööülesannete tõttu ka Pärnus). 1968 lõpetasin Tallinna Kaugõppekeskkooli (ühe aastaga kaks viimast klassi). Tänase Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna lõpetasin aastal 1974. Praegu töötan Tartu ülikoolis (Pärnu kolledž, Narva kolledž) rahvamajanduse, eriti majanduspoliitika valdkonna õppe-jõuna (diplomeeritud associate professor - 1991). Majanduskandidaadi - filosoofiadoktori teadus-kraad - diplom aastast 1982. Vanemteaduri diplom - 1989. Kevadel 2018 täitub 50 aastat seotust ülikoolidega (sh tööst majandusõppejõuna Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas (selle kõrval olen aastaid põhikohaga ka Eesti ettevõtluses, ministeeriumide süsteemis ja arenguorganisatsioonides töötanud). Lisaks olen palju kordi viibinud Saksamaa, Georgia, Ukraina, Venemaa jt riikide ülikoolides. Olen avaldanud üle 250 teaduspublikatsiooni Eestis ja teistes riikides (eesti, inglise, saksa ja vene keeles). Alates 1989. aastast olen korduvalt ja pikaajaliselt stažeerinud Saksamaa ja Austria ülikoolides ning õpetanud külalisprofessorina Saksamaa, Georgia, Ukraina ja Venemaa ülikoolides. Aastal 1992 asutasin Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas esimese majanduspoliitika õppetooli taasiseseisvunud Eestis ning olin ka selle esimene juhataja ja professor. Aastast 1996 asusin paralleelselt tööle ka Tartu ülikooli majandusteaduskonnas külalisõppejõuna-vanemteadurina. Kolmel perioodil, ajavahemikul 1992-1999 olin erakondade väliselt valitud Pirita Halduskogu liikmeks. Mul on tütar Mari-Liis ja tütrepoeg Julius Markus. 2017. aastal toimus Eestis juba 25. korda rahvusvaheline majanduspoliitika teaduskonverents (1984, 1994-2017...), mille algataja olin aastal 1984. Juba aastaid ilmub ka kolme keelne (eesti, inglise, saksa) majanduspoliitika rahvusvaheline teadusajakiri "Eesti majanduspoliitilised väitlused" (koostöös saksa teaduskirjastusega Berliner Wissenschafts-Verlag), mille peatoimetaja olen selle ilmumise algusest (eesti poolne kirjastaja on Mattimar OÜ). Ajakiri on seni kaheksas rahvusvahelises andmebaasis. Nii 2018. aastal toimuva XXVI teaduskonverentsil kui eelnimetatud ajakirjas (ilmub kaks numbrit aastas) kavatseme peatuda ka Eesti Vabariigi sünnipäeval. Soovin EV sünnipäeva puhul eeskätt tammesid istutada (tõrud on mullas juba 2013. aasta sügisest ning need on valdavalt ka üles tärganud), nii oma maakodusse kui konverentside meenutamiseks ka Värskasse ja Jänedale. Osa istikuid kingin ka oma sõpradele, tuttavatele ja huvilistele.

Seotud ühiskingitus