Tapa uue tervisekeskuse avamine ja tähistamine perepäevaga

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kuul avab Viru Haigla AS Tapal tervisekeskuse ja tähistab seda kõigile huvilistele avatud perepäevaga. Et ka järgmised 100 aastat elaks Eestis terved inimesed.

Kogupereüritus
Ratastooliga ligipääsetav
EST

15.02.2018, kümmekond päeva enne riigi sünnipäeva, jõuab lõpule aastatepikkune töö ning Viru Haigla AS avab uhkusega Tapal uue esmatasandi tervisekeskuse. Projekt on osaliselt kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist ning Tapa linn üks esimesi omavalitsusi, kus kaasaegne tervisekeskus avatakse. Keskuse tegevuse eesmärgiks on tagada esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavus ja mitmekülgsus tervisekeskuse teeninduspiirkonnas, parandada teenustele juurdepääsu, vähendada seeläbi tervisealast ebavõrdsust ning edendada sotsiaalset kaasatust. Kõik piirkonnas pakutavad eriliigilised esmatasandi tervishoiuteenused koondatakse ühtsele taristule, luues maksimaalsed eeldused nende omavahelise sünergia taseme oluliseks tõusuks. Tõuseb nii kõigi esmatasandi tervishoiu põhi- ja teiseste teenuste kvaliteet kui nende teenuste pakkujate omavahelise koostöö tase. Meie soov on, et ka järgmised 100 aastat elaks Eestis terved ja elurõõmsad inimesed.
Seda tähistame veebruarikuus kõigile huvilistele avatud perepäevaga. Nii vanad kui noored saavad tutvuda uue majaga, seal pakutavate teenustega, samuti on meil selleks päevaks kokku pandud eraldi peoprogramm. Suur rõhk on lastel ja noortel. Näeme, et meie majal saab tulevikus olema suur roll inimeste tervisekäitumise positiivses suunas mõjutamisel. Selleks peame vajalikuks julgustada lapsi ja noori juba varajases eas oma tervisekäitumise kujundamisel kaasa lööma. Meie eesmärgiks on teadlikud ja terved eestimaalased. Seda nii täna kui tulevikus.

Korraldaja

Viru Haigla AS

Viru Haigla AS on Tapa Haigla ASi õigusjärglane, kes tänasel päeval pakub suurt variatsiooni tervishoiuteenuseid Harjumaal, Lääne- ja Ida-Virumaal. Haigla koosseisu kuuluvad polikliinik Tapal, erihoolekandeteenust pakkuv hooldekodu Kohtla-Järvel ja Harju-Viru ning osa Virumaa piirkonnast teenindav Karell Kiirabi AS. 2015. aastal ostis Tapa Haigla AS Lääne-Tallinna Keskhaiglalt Nõmmel asuva vana haiglahoone eesmärgiga rajada hoonesse kõrgetasemeline eakate kodu. Praegu käivad suuremahulised ehitustööd ja Viru Haigla AS loodab oma Tallinna üksuse aadressil Lõuna 50 avada 2018. aasta suvel.