"Tartu Krõllid Eestis"

Tartu Lasteaed Krõll kingib Eestile sünnipäevaks e-raamatu "Tartu Krõllid Eestis", kus laps koos vanematega kirjutab/joonistab temale tähtsast Eestiga seonduvast kohast või sündmusest.

Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul avastavad krõllikad digitargalt Eestit ning sellega seoses räägime Eesti erinevateist paikadest, sümboolikast, toredatest juhtumistest ja reisidest oma kodumaal. Koostöös lapsevanematega valmib krõllikate e-raamat, kuhu kogume kokku Eestiga seotud ja illustreeritud jutud, luuletused, reisikirjeldused ning mõtted. Kõikidest töödest avaldatakse veebiraamat ja põnevamad neist lähevad Tartu Oskar Lutsu nimelise raamatukogu Annelinna haruskogusse näitusele.

1) 1-12.veebruar ootame laste ja lapsevanemate Eestiga seotud töid rühmadesse. 2) 2-22. veebruar veebiraamatu koostamine, parimate tööde väljavalimine. 3) 23.veebruar veebiraamatu avaldamine (Tartu Lasteaed Krõll kodulehel: https://tartukroll.weebly.com/) 4) märts - väljavalitud tööde näitus Annelinna raamatukogus.

Algataja

Ann Aosaar

Tartu Lasteaed Krõll on lasteaed 2-7aastastele lastele, mis on avatud kella 7-18.30. Meie majas on 12 rühma, millest üks on sobitusrühm ja üks tasandusrühm. Meil on toredad ja professionaalsed rühmaõpetajad ning eraldi veel liikumis- ning muusikaõpetajad. Samuti on meil majas kolm tugispetsialisti – kaks logopeedi ning üks eripedagoog. Lisaks on meil ka oma meditsiinitöötaja. Õppetöö huvitavamaks muutmisel kaasame võimalusel tegevustesse ka infotehnoloogilisi ja robootilisi vahendeid. Hommikuti on lasteaias õppetegevused. Pärast õppetegevusi minnakse koos lastega tunniks ajaks lasteaia õuealale mängima. Tuppa tulles süüakse lõunat ning seejärel on vaikne tund, mil lapsed puhkavad. Õhtul toimuvad rühmades individuaalsed tegevused, mäng ning lastel on võimalus osaleda tasulistes huviringides (jalgpall, inglise keel, tants). Lisaks sellele käivad rühmad õppekäikudel ning toimuvad traditsioonilised üritused nii lastele kui ka nende vanematele.