Tartu Ülikooli Tallinna nädal. „Rahvusülikool ja rahvuskeel“

1.–5. aprillini toimub Tallinnas Tartu Ülikooli tutvustav traditsiooniline ürituste sari, mis seekord on pühendatud rahvusülikoolile ja rahvuskeelele.

EST

Nädala jooksul saab osaleda Tartu Ülikooli õppejõudude ja teadlaste loengutes ja seminarides, kus räägitakse eesti keelest, masinkeelest, andmemajandusest, sotsiaalmeediast, meditsiinist, Eesti ja Hiina suhetest jpm.

Samal ajal toimub Tartu Ülikooli Kirjastuse uuemate väljaannete müük.

Täpsem info ja registreerimine

Rohkem teavet rahvusülikooli juubeli kohta on veebilehel 100.ut.ee.

Korraldaja

Tartu Ülikool

Tartu Ülikoolil täitub tänavu sada aastat tegutsemist eestikeelse ülikoolina. Rahvusülikoolina oleme on eestikeelse kõrghariduse andja, Eesti haritlaskonna kasvataja ja väärtuste kujundaja, Eestit ja tema rahvast uurivate teaduste arendaja, Eesti ühiskondliku arengu eestvedaja, teadmuspõhise ühiskonna ja majanduse kujundaja, eesti keele ja kultuuri uurija ja arendaja ning eesti teaduskeele edendaja, kultuuripärandi uurija, säilitaja ja tutvustaja.

Märksõnad: