Teejuht. Tähistame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva koos Jaan Lattiku 140. sünniaastapäevaga.

Kingitus on pühendatud Eesti Vabariigi 100.sünniaastapäevale. See väärtustab Eesti ajalooga seotud olulist isikut Jaan Lattikut, kellel on märkimisväärne roll Eesti ajaloos.

EV 100” üritused on hea võimalus anda Jaan Lattiku mälestusele tema sünnikohas Karulas uus kvaliteet. Kingitus väärtustab kohalikku kultuuripärandit, kuid samas asetab pärandi kaasaegsesse ja innovaatilisse võtmesse, mis muudab selle kasutajatele huvipakkuvamaks ja atraktiivsemaks.

Jaan Lattik on Karula kihelkonnas sündinud eesti kirjanik, usu-, haridus- ja poliitikategelane. Tema sulest on ilmunud suur hulk raamatuid.

Üks tema kuulsamaid jutte on “Teejuht”, kus ta on kirjutanud jäädavalt elavaks oma küla koerad. Väike karjapoiss (Jaan ise) juhatab selles rändajale teed Karula kiriku juurde. Kingituse ideeks on luua Teejuhist inspireeritud moderniseeritud infotahvlitega tähistatud rada marsuudil Mäkiste-Lüllemäe ning selleks, et rändajale Lüllemäelt edasi teed juhatada, saab olema Lüllemäe raamatukogus interaktiivne infokiosk „Teejuht“.

Mäkiste külas on J.Lattiku sünnikohta tähistavasse kivvi raiutud teedjuhatav karjapoiss, kellega Teejuht oma teel Lüllemäele kohtus. Joonistuskonkursi tulemusena saavad visuaalse näo ka need koerad, keda teejuht oma teel Lüllemäele kohtas. Tähistame nende talude asukohad infotahvlitega, kus on koera pilt ja karjapoisi sõnad. Iga rändaja, kes satub Karula kanti uitama, saab juhatust, kuidas jõuda Lüllemäele. Kaasaegsete Infotahvlitega tähistatud rada täiendab Juku-Peedu orienteerumisklubi Teejuhi püsirada.

Lüllemäe raamatukogu asub eelduste kohaselt uutes ruumides 2018.aastal, mille asukoht on teede ristumise kohas Lüllemäel. „Teejuht“ füüsiline asukoht saab olema Lüllemäe raamatukogus . „Teejuhi“ näol on tegemist interaktiivse infokioskiga. „Teejuhi“ peamine mõte on juhatada rändajat siin piirkonnas aega veetma ja tutvustada talle Karula piirkonda.

Projekt on saanud rahastuse KÜSK-i 2017. aasta EV100 sünnipäevakingituste taotlusvoorust. Projekti viivad ellu Lüllemäe Põhikool, Lüllemäe Raamatukogu ja Orienteerumisklubi Juku-Peedu.

september- oktoober 2017 - Joonistuskonkurss Teejuhi koerad oktoober-november 2017 - Joonistuskonkursi näitus ja hindamine september 2017 - Karjapoisi kivi puhastamine september- detsember 2017 - "Teejuhi raja" kooskõlastamised november 2017-mai 2018 - Infotahvlite sisu loomine, kujundamine ja trükkimine september 2017- oktoober 2018 - Töö infokioski sisuga, tehnilised lahendused oktoober 2018 - Jaan Lattiku XX mälestusjooks ja -kõnd. Moderniseeritud Teejuhi raja avajooks ja Infokioski "Teejuht" avamine Oktoober 2018- Veebruar 2020 - Infokioski käigus hoidmine.

Algataja

Triinu Rätsepp