Tegevusmäng „Olen see, kes olen“

Kingime Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks noortele arendava tegevusmängu. Peame oluliseks, et Eestis kasvavad enesekindlad, ambitsioonikad ja terved noored, kes tulevikus riiki edasi viiks.

Tegevusmängu idee on seotud gaidide poolt varem läbiviidud koolitusprogrammiga „Olen see, kes olen“, mille põhieesmärk on tõsta noorte enesehinnangut, suunata neid iseennast tundma õppima ning väärtustama. „Olen see, kes olen“ programm lükkab ümber ühiskonna poolt kujundatud iluideaali ning tõstab seeläbi noorte kehalist enesekindlust. Soovime, et Eesti noored oleksid nii füüsiliselt kui ka vaimselt terved, et meie ühiskonnas ei leviks väärad arusaamad inimkeha ja iluideaalide kohta. Tegevusmänguga vähendame tõsiseid probleeme noorte hulgas, nt koolikiusamine, söömishäired ja vaimne tasakaalutus. Projekti lõppedes soovime mängu kinkida erinevates Eestimaa paikades olevatele noorteasutustele, et see oleks kasutatav ka tulevikus ja rakendatav erinevate noortegruppide seas.
Meie teada ei ole veel tehtud noorte enesehinnangu tõstmise teemalist lauamängu. Mängu unikaalsus seisneb ühiskonna mõttemalli muutmises: mäng ei ole puhas meelelahutus või teadmiste kontroll, vaid ka teadlikkuse tõstmine, eelarvamuste ümber lükkamine ja tavapärase käitumis- või mõtlemismustri muutmine. Projekti eesmärk ei ole teenida tulu ning projekt on suunatud Eesti noortele, kes tulevikus on riigi edasiviiv jõud. Koostöös partneritega arvame, et tegevusmäng leiab koha mitmetes Eesti noorsootööasutustes ja selle mõju on laialdane. Eesti Gaidide Liit on viimaste aastate jooksul osalenud projektides, mis on hõlmanud riskilaste kaasamist ja tegelenud noorte enesehinnangu tõstmisega läbi programmi „Olen see, kes olen“.
Lähemalt saab projektist lugeda: http://0sk0.blogspot.com.ee/

Algataja

Eesti Gaidide Liit