Tiirimetsa küla EV100

Tiirimetsa Saaremaal meenutab tänutundega kogukonna haridusseltsi Küünal tegutsemisaega 1920–1940 ja paigutab seltsi ja selle liikmete mälestuseks pingi Tiirimetsa koolihoone juurde.

Tiirimetsal on ühtehoidev ja tegus kogukond. 16. jaanuaril 1995 saadi kokku ja loodi kodukultuuriselts, mille nimeks sai Küünal – seda nime kandis Tiirimetsas teise ilmasõja eel haridusselts. Seltsi liikmed saavad kokku iga kuu teisel pühapäeval Tiirimetsa koolimajas ja igal aastal tähistatakse ka sünnipäeva. Praegu on seltsi esinaine Anne Oeselg.

Juba paar aastat pärast taasasutamist – 2001 – sai Küünal parima Saaremaa mittetulundusühinguna premeeritud.

1995 tuli kokku üle kümne naise ja nendest praeguseks seitse on endiselt seltsi liikmed. Praegu on seltsi esinaine Anne Oeselg. KKS Küünal on nüüd tegutsenud juba 24 aastat. Eesmärgiks on jagada maanaistele teadmisi ja oskusi kodukultuurist laiemalt: käsitöö, kokandus, kodukujundus, tervis jne. Hoiame korras vana muinsuskaitse all olevat Tiirimetsa koolimaja, millest lapsed lahkusid juba 1988. a. Osaleme Kodukandi liikumises ja Saarte Koostöökogus, meil on häid sõpru mitmel pool Saaremaal ja ka mandril.

Eesti Vabariigi suurel juubelil tahame vääriliselt meenutada eelkäijaid – Tiirimetsas 1920–1940 tegutsenud haridusseltsi Küünal – ja paneme selle mälestuseks pingi Tiirimetsa koolihoone asupaiga juurde. Oma tegusale kogukonnale kohaselt teeme seda „Teeme ära!“ talgupäeval.

Algataja

EV100 igas külas