Treeningväli-lauamäng „Lahendusmaa“

Eesti väikese ühiskonna rikkus on inimesed. „Lahendusmaa“ võimaldab inimestel teadlikult oma isiksusliku kasvuga tegeleda, julgustab oma arengusse uskuma. See on meie kingitus EV 100. sünnipäevaks.

Tänapäeva elu iseloomustab väliste stiimulite rohkus, infotulv, kiirus, valikute paljusus, erinevad muutused ja väljakutsed. Internetiajastule omane „klikkiv elulaad“ avaldub enesetunnetuses ja suhete maailmas: pinnapealsus, hajevilolek, tühjusetunne, elust läbi „klikkimine“. Igaühe vaimne heaolu tänapäeval sõltub sellest, kui kiiresti suudetakse muutustega kohaneda, kui psühholoogiliselt paindlik ollakse. Elu rabab meid ootamatustega, paljud olukorrad tulevad üllatusena. Iga hetk on uudne, ükski valmis vastus pole kohandatav. Pidevas infotulvas on vaja aru saada mustritest, mõista, mis on tähtis. Enesevaldamise oskused on tähendusrikka ja täisväärtusliku elu alustaladeks.
Neuro-lingvistilise programmeerimise (NLP) ja teadvelolekupõhise Omaksvõtmise ja Pühendumise treeningu (ACT) metoodikale tuginev ja täiskasvanud õppija iseärasusi arvestav treeningväli-lauamäng „Lahendusmaa“ on loodud eesmärgil julgustada inimesi oma arengusse uskuma (süvendada edenemis- ehk juurdekasvu mõtteviisi), arendada eneseteadlikkust ja eneseusaldust ning psühholoogilist paindlikkust – võimet ootamatutes olukordades toime tulla. Soovime, et „Lahendusmaa“ oleks abistavaks treeningväljaks teekonnal nimega Elu. Mänguline rännak, kus õppida uusi strateegiaid, kogeda üllatuslikke käänakuid, teha valikuid, saada teadlikumaks iseendast ning seeläbi valitseda oskuslikumalt oma sisemisi protsesse ja elu.
Tegu on kodanikualgatusega: idee sündis kahe „ääremaa“ (Saaremaa ja Pärnumaa) pikaaegsete kogemustega koolitajate – Külli Loomanni ja Ave Eero – peas. Teostuseni (mängu tootmiseni) kulus 4 aastat. Algatusele panid õla alla 3 tublit Saaremaa noormeest: Sander Tulk, Ermo Krull ja Enriko Ojala, aidates kujunduse ja IT-lahendustega. Esimesed 100 eksemplari valmisid Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeval 20.08.2017. Siit sündiski kingiidee EV100 – elukestva õppe treeningväli igaühe sisemiseks kasvuks.

20.08.2017 - esimesed 100 treeningvälja-lauamängu "Lahendusmaa" valmis 30.08.2017 - Kuressaare Enesearengu Klubis "Lahendusmaa" mänguõhtu september 2017 - "Lahendusmaa" tõlkimine saksa keelde 11.10.2017 - Lauamänguõhtu Tallinnas 16.10.2017 - Täiskasvanud Õppija Nädala raames üritus Pärnus: Teistmoodi Targemaks: mäng kui suunatud avastusprotsess 09.11.2017 Saaremaa Ettevõtlike Naiste Klubi "Lahendusmaa" tutvustus "Elu kui mäng, mäng kui Elu" oktoober 2017-jaanuar 2018 "Lahendusmaa" tutvustused EV erinevates piirkondades jaanuar 2018 eestikeelse "Lahendusmaa" uute mängude tootmine märts -aprill 2018 "Lahendusmaa" tõlkimine inglise keelde juuni - juuli 2018 inglise ja saksakeelsete mängude tootmine september-oktoober 2018 Saksamaal toimuva lauamängude messil osalemine ja mängu tutvustamine 2017-2018 Eestimaa erinevates piirkondades mänguga seotud üritused

„Lahedusmaa“ jõudmine kõigini, kellel tahe sisemiselt kasvada, võib teostuda vabatahtlike toel. Saad aidata turunduse, tootmise ja tootmist hoogustavate annetustega. Kirjuta: info@creativecrassula.com

Algataja

Ave Eero, Külli Loomann

Oleme üle 20-aastase kogemusega täiskasvanute koolitajad, rahvusvahelise tunnistusega NLP treenerid ja elukestvad õppijad. Meie siiraks veendumuseks on, et inimesed sünnivad õpi- ja arengutahetega ning igaühe sisemiste ressursside hulk on piiritu. Koolitajatena on meie missiooniks innustada inimesi rakendama kasulikke õpi- ja tegutsemisstrateegiaid, mis aitavad luua väärtusi teiste jaoks ja võimaldavad elada tähendusrikast ja täisväärtuslikku elu.