Tubala küla ajalugu

Tubala Küla Seltsi kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks on brošüüri Tubala küla AJA LUGU koostamine ja väljaandmine.

Projekti põhiideeks on säilitada vaimset kultuuripärandit, kogudes ja talletades Tubala küla ajaloolist materjali, eesmärgiga anda teada laiale ringile inimestele küla arenguloos toimunust, laiendada silmaringi, suurendada külarahva ühtsus- ja identiteeditunnet, vaimse pärandi tunnetust ning aidata külaellu paremini integreeruda hiljuti Tubala külla elama asunud inimesi. Möödunud kahe aasta jooksul oleme Tubala Küla Seltsis arutanud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega seonduvat ning uurinud võimalusi, kuidas ja millisel moel välja anda Tubala küla ajalugu kajastavat raamatut. 13. aprilli 2017.a. külaseltsi üldkoosolekul otsustasime algatada projekt ajaloolise brošüüri „Tubala küla AJA LUGU“ väljaandmiseks. Teema on üpriski päevakohane, lisaks kingitusele lähtume teadmisest, et 2018.a. on kuulutatud rahvusvaheliseks kultuuripärandi aastaks. Euroopa Komisjoni algatatud Euroopa kultuuripärandiaasta eesmärk on julgustada inimesi tutvuma kultuuripärandiga, väärtustama selle eripära ning märkama kultuuripärandi rolli ühiskonnas laiemalt. Eelnevalt on praeguseks juba suur töö tehtud Tubala küla kohaliku koduloouurija Ursula Kösteri ja tema pere poolt. Läbi on uuritud väga suur hulk ajalooarhiivide materjale, teada saamaks küla kujunemislugu üpris ammustest aegadest alates kuni tänase päevani välja. Kogutud on palju ajaloolist pildimaterjali. Materjalide kogumine on aega võtnud 7 pikka aastat ja seda kõike on tehtud ajaloohuvist kantuna ning vabatahtliku töö korras, selle eest eraldi tasu saamata. Väljaantava raamatukese esitlemise oleme planeerinud suuremal külarahva kogunemisel, 22. juunil 2018.a., millal peame küla traditsioonilist jaanituld. Selle aasta jaanituli on plaanitud eelnevatest oluliselt pidulikum ja rahvarohkem, kutsudes lisaks praegustele elanikele taas koduküla radu käima nn. Tubala küla juurtega inimesi. See on meie kingitus Eesti Vabariigi 100.sünnipäevaks.

Väljaantava raamatukese "Tubala küla AJA LUGU" esitlemise oleme planeerinud suuremal külarahva kogunemisel, 22. juunil 2018.a., millal peame küla traditsioonilist jaanituld. Selle aasta jaanituli on plaanitud oluliselt pidulikum ja rahvarohkem, kutsudes lisaks praegustele elanikele taas koduküla radu käima nn. Tubala küla juurtega inimesi.

Algataja

Tubala Küla Selts