Tulimäe hiies olevate pühade paikade korrastamine ja tähistamine

Me korrastame ja tähistame oma kodukohale ja vabariigile olulised kultuuriloolised paigad, taastame Armuorus võidupäeva tähistamise traditsiooni. 

Valmis!
Valmis!

Meie idee on korrastada Tulimäe hiies asuvad unarusse jäänud pühapaigad: Karukivi ja Armuoru.

Karukivi on toreda legendiga suur looduskaitsealune kaljurahn, mille juurde viiv teerada on kinni kasvanud, puud on rajale langenud.

Armuorg on täiesti võsastunud. See paik väärib aga tähistamist ja tutvustamist, sest seal on toimunud palju üritusi: pulmi, jaanipäeva- ja võidupäevapidusid. Ajalooliselt on koht tuntud, seal peeti 1869. a kohalike kooride laulupidu, siin on koore juhatanud ka helilooja Miina Härma. Meie ülesanne on see koht korrastada  ja märgistada infotahvliga, millel on andmed ajaloosündmuste kohta. 

Infotahvlid mõlema objekti juures võimaldavad matkajatel iseseisvalt tutvuda nende lugudega. Tekstid on ka ingliskeelsed.

Meie idee annab võimaluse väärtustada kaks Eestile ja kogukonnale olulist pühapaika ning kasutada neid kogukonna kokkusaamise kohana. 

veebruar – tekstide koostamine, tõlgete tellimine märts – infotahvlite tellimine aprill – esimene talgupäev, infotahvlite paigaldamine, teeviitade paigaldamine mai – teine talgupäev mai, juuni – võidupäevapeo ettevalmistamine 23. juuni – võidupäevapidu Armuorus, infotahvlite avamine

Meie kingituse tegemiseks on rahalist abi andnud kohaliku omaalgatuse programm, Elva vallavalitsus ja Rõngu rahvamaja. Veel vajame abikäsi koristustalgutel.

Tegevused: tekstide koostamine, infotahvlite tellimine ja paigaldamine, talgud nende paikade korrastamiseks, suunavate viitade valmistamine. Võidupäeva peo ettevalmistamine koostöös Valguta maanaiste seltsi, kogukonna aktivistide, Rõngu rahvamaja, Rannu kodutütarde ja noorkotkastega, võidutule toomine tõrvikutega, lühikontsert kohalikult kammerkoorilt, muusikute tellimine.

Algataja

Lea Pung

Valguta Maanaiste Selts ühendab 3 küla kogukondi. Oleme järjekindlalt ühendanud kolme põlvkonna inimesi tervislikeks ja sportlikeks tegevusteks: igakevadine matkasari " Lustiga liikuma", osalemine külade olümpial, tervisliku toitumise koolitused. Mullu renoveerisime PRIA abil külakeskuse tiigi, mida saame kasutada erinevatel aastaaegadel ( vastapäeval, suvisel veepäeval). Soovime luua atraktiivsema ja kaunima keskkonna : saarele haljastust, sild kaldalt saarele, teha investeeringu kanuude ostmiseks, sest jätkame kanuuralli traditsiooni.

Märksõnad