Tuntud persoonid rubriigis "Eesti turism 100"

Ajakirjas Reisimaailm on tutvustatud rubriigis "Eesti turism 100" turismiga seotud inimesi, tänu kellele on Eesti turism arenenud ja saavutanud rahvusvahelislt hea tuntuse.

Valmis!
Valmis!

Eesti turismiajalugu vajab uurimist ja jäädvustamist. Ajakiri Reisimaailm on omalt poolt sellle kaasa aidanud alates esimesest numbrist, mis ilmus jaanuaris 1997. Sellest ajast alates on igal aastal ilmunud kuus kuni kaheksa ajakirja numbrit, alates 2014.aastast püsivalt kuus, kuid eelmistest veidi mahukamat numbrit, mis teeb kokku 8400 lehekülge Eesti turismi (aja)lugu. Püsiteemad on olnud turismiga seotud uuringud, messid, õppimisvõimalused, majutus- ja toitlustusasutused, maaturismiga seonduv, aga samuti tarbijakaitse, transport ( eelkõige laevandus), kultuurisündmused/-asutused ning loomulikult reisikirjad koos heade ja vajalike soovitustega.

Ajakirja sisu ülesehitust on turimiga seotud inimesed kõrgelt hinnanud ja leidnud, et see on erialainimeste, aga ka reisimisest huvitatud inimeste jaoks vajalik. Ajakirja numbreid hoitakse hoolega alles, et neid siis aegajalt uuesti kätte võtta ja vajalikku infot sealt ammutada.

Kesk,- kõrgkoolide üliõpilased kasutavad ajakirja materjale oma õppetöös  ning kursusetöödes.

Ajakirjas Reisimaailm on alates 2016. aastast tutvustatud rubriigis “ Eesti turism 100“ turismiga seotud inimesi, tänu kellele on Eesti turism arenenud ja saavutanud rahvusvaheliselt hea tuntuse. Plaan on jätkata nende inimeste tutvustamine vähemalt 2019. aastani.

Algataja

Reisimaailm OÜ

Tutvustuslood persoonidest, kes on Eesti turismile andnud rahvusvaheliselt hea tuntuse. Ajakirjas Reisimaailm on alates aastast 2016 suvest avatud rubriik " Eesti turism 100"

Märksõnad