Üle-eestiline Ühisnädal

26. novembril saab sada aastat Eesti kodakondsuse kehtestamisest, mistõttu on 26.11-02.12.2018 toimuva Ühisnädala teema 100 aastat kodanikuühiskonda, kodanike aktiivsust ja liikumist Eestis.

Kogupereüritus
EST

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mida on tähistatud 2013.aastast maakondlike arenduskeskuste eestvedamisel. Ühisnädal toimub igal aastal kodanikupäeva sisaldaval nädalal. 2018.a jääb see vahemikku 26.november kuni 2. detsember. Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, kuna sel päeval 1918. aastal võttis Maanõukogu vastu määruse Eesti kodakondsuse kohta. Sellega loodi ametlikus tähenduses Eesti kodaniku mõiste. Sel päeval juhitakse tähelepanu kodanikutundele ning kodaniku õigustele ja kohustustele. 2018.a Ühisnädalal tõstetakse tähelepanu keskmesse kodanike aktiivsus ning liikumiste kujunemine saja aasta jooksul. Olgu selleks karskus- või laulumänguseltsid, naisliidud või noorteühingud.

Maakondlike arenduskeskuste (MAK) eestvedamisel toimuvad Ühisnädalal igas maakonnas tunnustussündmused silmapaistvate kodanikuühenduste, ettevõtmiste ja nende eestvedajate tänamiseks ning esiletõstmiseks. MAKid koordineerivad piirkondades Ühisnädala keskse teemaga seotud ettevõtmisi. Traditsiooniliselt on nendeks piirkondades tegutsevate kodanikuühenduste poolt läbi viidavad laadad, seminarid, foorumid, näitused, õpitoad või muud liiki eelkõige avatud osalemisega sündmused. 

Ühisnädala sündmused kantakse maakondade kaupa Ühisnädala veebilehele http://uhisnadal.ee, et väärtustada kodanikualgatust ja -julgust, ühisloomist ja vastutust, kaasata enam inimesi.

Maakondlikud arenduskeskused on avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, kes pakuvad tasuta nõustamisteenust mittetulundusühendustele, ettevõtetele ning nende asutajatele, valdadele ja linnadele. Lisaks täidavad arenduskeskused teisi neile pandud avalikke ülesandeid, mis varieeruvad sõltuvalt maakonnast. Keskused moodustavad ühtse võrgustiku, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused. Kooostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga toimetavad konsultandid vabaühenduste teejuhti veebis MAKIS.

26. novembrist 2. detsembrini 2018.a toimub üle-eestiline Ühisnädal, mille peateema on 100 aastat kodanikuühiskonda. Maakondades tunnustatakse aktiivseid kodanikke, silmapaistvaid kodanikuühendusi ning mõjusaid ettevõtmisi. Maakondlike arendukeskuste toimetamisel on oma sündmusi Ühisnädalal oodatud läbi viima kõik huvilised, märkides sündmuse Ühisnädala kalendrisse, tuues nähtavale oma ühenduse kujunemisloo (saja aasta jooksul) ning tähistades selle Ühisnädala ja EV100 logoga.

Korraldaja

Maakondlikud arenduskeskused

Koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga https://www.makis.ee/