Üleriigiline festival „Noor insener II“ 2019

Üleriigilise festivaliga „Noor insener“ tähistab Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva, ühtlasi on see kingitus Eestimaale.

Festivali eesmärk on kasvatada noortes huvi tehnoloogia ainevaldkonna, tehnikateaduste ning inseneri elukutse vastu. Festivali raames on poistel ja tüdrukutel võimalus ise aktiivselt osaleda tehnoloogia eakohasel arendamisel, et jõuda selle parema mõistmiseni. Tervitame kõiki uudseid õpilaspäraseid lahendusi!

Sihtgrupiks on lapsed, õpilased, õpetajad, huvialaringide juhendajad ja kõik huvilised. Osalema on oodatud nii tüdrukud kui ka poisid, alates lasteaialastest kuni gümnaasiumis või kutseõppeasutustes õppivate noorteni, samuti üliõpilased. Ahelreaktsioonimasina võib ehitada nt üldhariduskoolide tehnoloogiaõpetuse tundides, samuti projekti- või loovtööna, kasutades tundides õpituid materjale ja tehnikaid. Juhendaja võib olla ka paikkonnast (nt vanaisa võib juhendada ühe kogukonna noori).

Ahelreaktsioonimasinate festivalile on oodatud kõik huvilised.

Kogupereüritus leiab aset 7. juunil 2019 kell 11–15 Viljandis, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia Vilja Maja hoovis. Festivalil seatakse kokku toimiv ahelreaktsioonide masinavärk, seejärel on huvilistel võimalus masinaid uudistada, nende kohta noortele küsimusi esitada ning hääletada nutitelefoniga parima meeskonna poolt.

Ülesanne: iga meeskond seab kohapeal kokku kaasavõetud ahelreaktsioonide masina nii, et selles käivituksid mitmed erinevad ahelreaktsioonid. Esimesest masinast väljuv kuul paneb tööle järgmise masina ja see omakorda järgmise jne. Kuuli liikumine sümboliseerib noorte edukat koostööd ning nende südikust kavandatud ideede elluviimisel.

Festivalil osalemiseks palume aegsasti registreeruda Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu kodulehe aadressil http://tehnoloogia.ee/noorinsener/

Jõudu tööle!

Mart Soobik

Mittetulundusühing Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu juhatuse esimees

5649 9135

Veebruar-märts Osalejate teavitamine Veebruar-mai Osalejate registreerimine aadressil http://tehnoloogia.ee/noorinsener/ Hiljemalt 10. aprilliks 2019 palume saata e-posti aadressile festival@tehnoloogia.ee kaks pilti valminud või pooleliolevast ahelreaktsioonimasinast Märts-aprill-mai Ahelreaktsioonimasinate valmistamine Kogupereüritus toimub 7.06.2019, kell 11.00–15.00 TÜ Viljandi kultuuriakadeemia Vilma Maja hoovis.

Vajame finantsilist toetust koostatud eelarve raames.

Algataja

Mittetulundusühing Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit

Liidu eesmärgiks on liikmete tehnoloogiaõpetuse alase professionaalsuse kasvu soodustamine ja tehnoloogiakasvatuse põhimõtete leviku tõhustamine ning vastavasisulise hariduse arendamine. Liit on korraldanud tehnoloogia ainevaldkonna õpetajatele mitmetel aktuaalsetel teemadel õppepäevi, täienduskoolitusi, konverentse, konkursse ja projekte, samuti oleme korraldanud mitmeid konkursse õpilastele. Oleme koostanud uudset õppevara, sh õpikud ja õppematerjalid. Meie tegemised kajastuvad üksikasjalikumalt liidu kodulehel, www.tehnoloogia.ee , mis on kõigile vabalt kättesaadavad.


Toimunud sündmused