Urmas Kuusiku raamatu „Aimla metsavennad 1944–1987“ esitlus Viljandi linnaraamatukogus

Üritus toimub kingituse „100 kohtumist Eestimaa inimestega Viljandi linna ja maakonna raamatukogudes“ raames.

Ratastooliga ligipääsetav
EST

Urmas Kuusiku raamatu „Aimla metsavennad 1944–1987“ esitlus Viljandi linnaraamatukogus.

„Aimla metsavennad 1944–1987“ viib lugejad endise Põhja-Viljandimaa metsadesse ja rabadesse. Tegevus toimub Aimla metskonna maadel, kus leidsid pelgupaiga nii mehed kui ka naised Viljandimaalt, Pärnumaalt ja Tartumaalt. Raamatus kirjeldatud sündmused, inimesed ja kohanimed on tuttavad paljudele piirkonna elanikele. See, mis sõjajärgsetel aegadel toimus, on aga endiselt kaetud saladuslooriga, mida raamatu autor püüabki kergitada.

Uurimuse koostamisel on kasutatud allikatena kohalike elanike meenutusi, arhiivis olevaid juurdlustoimikuid ja arheoloogilist luuret. Käsitletakse erineval ajal tegutsenud vastupanuvõitluse gruppe, nende liikmeid ning saatust. Raamatut illustreerib rohke pildimaterjal.

Esitlusel on võimalus raamatut sularahas osta (hind 22 eurot).

Kõik huvilised on oodatud!

Korraldaja

Viljandi Linnaraamatukogu

Toetame süsteemselt ja järjepidevalt eesti keele ja kultuuri säilimist, lugemisharjumuste kujundamist, elukestvat õpet ja enesetäiendamist. Pakume külastajatele sõbralikku ja kaasaegsete lahendustega keskkonda.