Uuendame eesti keele teadmisi 100 eestlasel

Eesti Vabariigi riigikeel on eesti keel. Soovime anda oma panuse, et meie riigikeelt räägitakse ja kirjutatakse korrektselt. Tehtud!

Koolituskeskus Reiting tähistab 2018 oma 25. tegutsemisaastat. Kuna tavapäraselt tuuakse sünnipäevale ikka lilli ja meeneid, siis meie otsustasime sellest loobuda ning paluda kõigil külalistel panustada hoopis ühiseks kingituseks Eesti Vabariigile. Kingituseks valisime tasuta eesti keele koolituse 100 eestlasele.

Miks tegime sellise valiku? Kogeme tihti oma igapäevatöös, et meie kauni emakeele kasutamisel esineb vigu, meelest on läinud eesti õigekeele reeglid, pole kursis kirjakeelenormide uuendustega ning puudub kindlus, kuidas koostada vormiliselt ja grammatiliselt korrektseid kirjalikke teateid. Usume, et koolitus on vajalik ning aitab kaasa sellele, et meie keel ei hääbuks.

Koolituse maht on vähemalt 6 tundi. Koolitus on osalejatele tasuta. Infot koolituse toimumise kohta jagame sotsiaalmeedias ja uudiskirjas. Koolituse lõppedes on võimalik osalejatel saada tunnistus, kui nad on teinud testi positiivsele tulemusele. Tunnistusele saame sobivusel lisada ka EV100 logo, mis kinnitab, et nad on koolitusel osaleda saanud selle projekti Reiting 25 EV100 raames.

Planeeritud läbi viia vähemalt 5 grupi koolitust alates aprill 2018 – aprill 2019. Esimene koolitus toimub 13.04.2018 Tartus. Koolitused toimusid: 13.04 Tartus 8.05 Tallinnas 20.06 Tartus 16.10 Tallinnas 19.10 Tartus Kokku lõpetas koolituse 97 õppijat, koolitusele oli huvilisi 194!

Oleme siiralt tänulikud igakülgse abi eest, mis aitaksid meil kulutusi kanda.

Algataja

Reiting PR

Reiting PR OÜ – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Aitame kaasa teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Koolitame igal aastal umbes 2000 inimest üle Eesti. Meie koostööpartneriteks on enam kui 200 koolitajat, kes oma eriala kogenud praktikud ja omavad täiskasvanute õpetamise kogemust. Oleme registreeritud täiskasvanuhariduse läbiviijana (majandustegevuse teade nr 167638, Keeleinspektsiooni poolt tunnustatud eesti keele koolituste läbiviija ning Sotsiaalministeeriumi tegevusluba omav esmaabi ja töötervishoiu ja –ohutuse koolituste läbiviija) ning lähtume koolituste läbiviimisel täiskasvanute koolituse seadusest.

Märksõnad