Uurija pilguga lapsendamisest: näitus ülikooli lõputöödest

Meie väikese riigi jaoks on oluline iga inimene. Mida rohkem inimesed teavad lapsendamise kohta, seda suurem on võimalus leida parim perekond vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud lapsele. 

Ratastooliga ligipääsetav
EST

Näitus koosneb 11 postrist, millest igaüks annab ülevaate ühest lapsendamisteemalisest uurimustööst. Kümne viimase aasta jooksul on eri ülikoolide tudengid kirjutanud MTÜ Oma Pere kaasabil lapsendamisteemalisi bakalaureuse- ja magistritöid. Need mahukad uurimused peidavad endas palju väärtuslikku teavet kõikidest lapsendamisega seotud olulistest teemadest tänapäeva Eestis – lapsendamise olemusest, riskidest, võimalustest, perede hindamisest, teistest vanematest sündinud lapse kasvatamisest ja lapsendamise saladusest. Igal uurimustöö postril on teemakohased tekstikokkuvõtted koos fotode, jooniste ja skeemidega. Näitus valmib 1.10.2018 ja seda tutvustatakse aasta jooksul üle Eesti: ülikoolides, riiklikes institutsioonides, rahvamajades, teatrites; kokku umbes 20 paigas.

Lapsendamine on ühiskonnas kestnud sajandeid, kuid alles peale Eesti taasiseseisvumist on hakatud rääkima lapse huvist lapsendamise protsessis. Lapse huve silmas pidades on igal lapsel õigus üles kasvada oma vanemate juures ning kui see pole võimalik, vajab laps asendusvanemaid, kes pakuvad turvalist peret. Meie väikese riigi jaoks on oluline iga inimene. Mida rohkem inimesed lapsendamisest teavad, seda suurem on võimalus leida turvaline perekond vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud lapsele.

Lapsendajaperedes elab ligi 1000 last – see on asendushoolduse mõistes märkimisväärne arv. Täiskasvanud lapsendatuid on Eestis mitmeid tuhandeid. Koos lähedaste, sõprade ja tuttavatega ulatub lapsendamisega kokkupuutuvate inimeste kogukonna liikmete arv kümnete tuhandeteni. Näitust korraldades on meie eesmärk tuua uurimustööde sisu ja järeldused inimestele lähemale, seeläbi julgustades inimesi kas lapsendama, õppima sotsiaaltööd või koguni otsima ja ette valmistama uusi perekondi.

Korraldaja

MTÜ Oma Pere

Lapsendamiskeskus MTÜ Oma Pere on loodud 2008. aastal. Ühing on strateegiline partner riigile nii teenuste väljatöötamisel ja osutamisel kui ka seadusandluse korrastamisel. Oma Pere pakub teenuseid kõigile peredele, kes kasvatavad mittebioloogilist last ja hoiab avalikkust kursis lapsendamise teemaga. Igal aastal saab ühingu tegevuse kaudu tuge ligikaudu tuhat perekonda. MTÜ Oma Pere koduleht: www.omapere.ee