Väärtused

 

Eestile tehtavad kingitused ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva sündmused on kantud järgmistest väärtustest ja teadmistest:

  • on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ja/või sisaldavad Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eriprogrammi
  • on seotud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega, Eesti ajalooga või tulevikku ehitava ettevõtmisega
  • toimuvad Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ajaraami sees ( aprillist 2017 kuni veebruarini 2020)
  • sündmused on avalikud ja võimaldavad osavõttu kõigile (sh pileti ostmise teel), välja arvatud kutsetega üritused
  • ei ole tulu teenivad või nende esmane eesmärk ei ole tulu teenimine
  • ei õhuta viha, vägivalda ega vaenu